INBO

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Meer bos of Blue Deal?

Sommigen willen het anders doen uitschijnen, maar er is helemaal geen tegenstelling tussen de programma’s van de Vlaamse overheid voor meer bos en de Blue Deal die streeft naar meer natte natuur: beide zijn een dringende noodzaak. En als we meer moerasbossen realiseren, slaan we twee vliegen in één klap.

Lees onze opinie op de website van Knack.

Opinie op Knack