Onderzoek & resultaten

Landbouw

Of je nu het IPBES Global Assessment Report, het Europese State of the Environment Report of het Vlaamse Natuurrapport leest, de landbouw komt steevast naar voren als een van de hoofdoorzaken van de huidige biodiversiteitscrisis. Daarom koos het INBO in zijn Position Paper van 2019 voor de opstart van een nieuw programma: Landbouw en biodiversiteit. Met dit programma slaat het INBO een brug tussen biodiversiteits- en landbouwonderzoek in de hoop dat zowel de biodiversiteit als de landbouw er beter van kunnen worden.

Het programma Landbouw en biodiversiteit zet in op drie hoofdlijnen:

  • De vinger aan de pols houden: hoe evolueert de biodiversiteit in het landbouwgebied? Waar zien we verdere verslechtering en waar zien we verbetering en hoe komt dat?
  • Zoeken naar meer kansen voor verbetering: welke positieve praktijken komen tegelijk de landbouw en de biodiversiteit ten goede? We kijken daarbij zowel naar natuur in het landbouwgebied, als naar landbouw in natuurgebied.
  • Het beleid ondersteunen: op basis van eigen bevindingen en literatuur ondersteunt het de lopende beleidsprocessen. Zo werkt het aan een effectieve Science Policy Interface.

Aan het programma werken vele INBO-onderzoeksteams mee. Het programma wordt getrokken door de onderzoeksteams Natuur en Maatschappij en Natuurrapport en Adviesco├Ârdinatie.