Teams

Natuur & Maatschappij

Natuur & Maatschappij

Het onderzoeksteam Natuur & Maatschappij is een interdisciplinair team dat de relaties tussen mens en natuur in Vlaanderen onderzoekt. Vanuit een rijk arsenaal aan sociale, economische, ecologische en participatieve concepten en methodieken bestuderen we de complexiteit en verwevenheid van sociale en ecologische systemenn. Ons onderzoek resulteert in nieuwe inzichten en kennis voor het beleid en voor concrete ondersteuning van oplossingen in de praktijk.

Het onderzoek van het team Natuur & Maatschappij richt zich op landschappen waar natuur, landbouw,  stedelijke en andere functies met elkaar worden verweven. Het team coördineert 3 thema’s van de Position Paper van het INBO: Natuur in de stad, Landbouw en biodiversiteit en Multifunctionele landschappen. Via lokale, regionale en internationale projecten brengen we wetenschappelijke kennis samen met maatschappelijke expertise. Onze projecten dragen bij aan robuuste, duurzame en rechtvaardige verbindingen tussen natuur en actoren in Vlaanderen.

Het team biedt verschillende mogelijkheden voor stages en thesissen.

 

Havenlaan 88 bus 73
1000 Brussel
België