Onderzoek & resultaten

Data & infrastructuur

Ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek, heeft het INBO een onderzoeksinfrastructuur uitgebouwd. Hieronder verstaan we meer dan fysische apparaten: ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken, met inbegrip van de digitale ontsluiting ervan, maken deel uit van de INBO onderzoeksinfrastructuur.

Het INBO beheert een brede waaier aan databanken, datasystemen en interactieve toepassingen, waarvan u een overzicht vindt op de Data & Applicaties pagina.

Voor wetenschappelijke onderbouwing van het onderzoek hecht INBO veel belang aan open en reproduceerbaar onderzoek - kortweg Open Science. Lees meer over Open Science en het Opendatabeleid.