Data & infrastructuur

ESFRI onderzoeksinfrastructuren

INBO participeert in verscheidene internationale onderzoeksinfrastructuren (International Research Infrastructures = IRI) gepromoot vanuit het European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI).

Samenwerking met AnaEE-Belgium

Links verwijzen naar externe websites.