Data & infrastructuur

In-situ monitoringsnetwerken

Op tal van plaatsen verspreid in het Vlaamse land, volgt INBO de toestand en de trends van soorten en soortengroepen, vegetaties, habitats, ecosystemen,... op. Zie ook:

Monitoring van soorten

Monitoring van ecosystemen, habitats en vegetaties

  • Estuariene / getijde systemen
    • Habitatspecifiek: Monitoring van de Schelde:
    • Gebieden van het geactualiseerde sigmaplan