Onderzoek & resultaten

Algemene Broedvogelmonitoring (ABV)

Algemene Broedvogelmonitoring (ABV)


Het ABV-project (Algemene Broedvogels Vlaanderen) is een meetnet van 1200 kilometerhokken verspreid over Vlaanderen. Die vaste hokken worden 3 keer per jaar geïnventariseerd tijdens het broedseizoen. De coördinatie van het project en de rapportering naar regionale, nationale en internationale overheden gebeurt door het INBO terwijl Natuurpunt instaat voor de coördinatie van het vrijwilligersnetwerk.

Tot 2017 was hiervoor een aparte broedvogeldatabank en webapplicatie beschikbaar, maar vanaf 2018 werd het project geïntegreerd in www.meetnetten.be (als apart meetnet).