Vacatures

Heb je een passie voor wetenschap en voor natuur en bos? Op zoek naar samenwerken, flexibiliteit en het continu streven naar verbetering? Solliciteer dan zeker voor een van onze vacatures.

Ook als student kan je een bijdrage leveren tot onze organisatie terwijl je een eerste werkervaring opdoet. Je kan het hele jaar door een stage aanvragen of de stagevoorstellen hiernaast bekijken. Via deze link kan je de regels ivm stages op het INBO bekijken. Het document 'schuldvordering INBO stagiairs' kan je hier downloaden.

Vanaf april vind je hier ook onze vakantiejobs voor juli, augustus en september.


Vragen ? Stel ze gerust

Bio-informaticus / data analist metabarcoding sequencing data

Heb je een passie voor bio-informatica? Wil je graag meewerken aan onderzoek rond water- en bodem-geassocieerde biodiversiteit? Om verschillende onderzoeksprojecten rond eDNA-metabarcoding te ondersteunen zoeken we een collega die kan helpen de brug te maken tussen de bio-informatica en de statistiek. Je komt terecht in een multidisciplinair team van bio-informatici, laboranten en biologen.

Binnen twee van onze teams werken we aan het in kaart brengen van de genetische, taxonomische en functionele diversiteit in bodems en aquatische omgevingen in het kader van verschillende projecten. Hierbij brengen we regelmatig de taxonomische samenstelling van micro-organismen tot insecten, regenwormen, vissen en amfibieën in kaart via eDNA metabarcoding.

 

Meer info

Statisticus / Data Scientist monitoring invasieve uitheemse soorten

Het INBO bouwt samen met het Agentschap voor Natuur en Bos een werking rond invasieve uitheemse soorten uit. We zetten in op de uitbouw van gestructureerde meetnetten voor invasieve soorten. Geïntegreerd beheer en ontsluiting van de monitoringdata volgens de principes van open data en FAIR databeheer vergt hierbij bijzondere aandacht.

Als statisticus / data scientist breng je eerst de informatiebehoeftes en de al beschikbare informatie in kaart. Op basis van dit overzicht doe je een voorstel van de hiaten die we prioritair moeten invullen. Samen met de betrokken experten ga je op zoek naar een aantal mogelijke scenario’s om de toestand van de verschillende soorten op te volgen met kosteneffectieve methoden.
We zoeken iemand die zich wil engageren op lange termijn binnen het zelforganiserend team “BMK” van het INBO.

Meer info