Vacatures

Zomerstages 2024 : Herfstverkleuring Gelderse roos en Droogtestress bij jonge beuken

Zomerstages 2024 : Herfstverkleuring Gelderse roos en Droogtestress bij jonge beuken

  • We bestuderen de invloed van het tijdstip van droogtestress in het groeiseizoen op de recuperatiecapaciteit en groei van jonge beukplanten. We gaan daarvoor een 9-tal groepjes planten droogtestress laten ondergaan gedurende het groeiseizoen van 2024, met telkens 2 weken tussen, startend eind mei en eindigend in september. De recuperatiecapaciteit van de groepjes planten wordt onderzocht door het opnieuw uitlopen van scheutjes met nieuwe bladeren te observeren. Hoogte- en diktegroei worden eveneens opgevolgd. Bladmorfologie en chlorofylgehalte worden ook opgevolgd. Er zal technische ondersteuning zijn tijdens de proef door INBO personeel (vnl. tijdens de examenperiodes).
  • We bestuderen de invloed van de mate van droogtestress op de herfstverkleuring van de struiksoort Gelderse roos. Er zijn reeds aanwijzingen dat matige droogtestress herfstverkleuring vervroegt, terwijl hevige droogtestress de herfstverkleuring juist verlaat. Droogtestress wordt opgestart op jonge Gelderse roos planten begin juli 2024. Chlorofylgehalte en herfstverkleuring worden intensief opgevolgd. Beperkte technische ondersteuning door INBO personeel is mogelijk.

Alle informatie vind je in de twee PDFS onder dit bericht.

 


Gelderse roos

Droogtestress bij jonge beuk