Vacatures

FWO Mandaten 2024

FWO Mandaten 2024

English version

Met een mandaat aspirant fundamenteel of strategisch basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat (PhD), en zich zo bekwamen tot onafhankelijke kritische wetenschappers. Fundamenteel en strategisch basisonderzoek in de context van een doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend, vernieuwend en excellent onderzoek in. Het INBO wil graag kandidaten voor een FWO-PhD-beurs ondersteunen wanneer zij onderzoek willen uitvoeren op een voor het INBO belangrijk thema. Die staan beschreven in onze position paper. Het INBO treedt hierbij op als tweede gastinstelling, en begeleidt de doctorandi aan de hand van een co-promotor, opleidingen, ondersteunende diensten, enzovoort.

>> FWO-website: aspirant fundamenteel onderzoek

>> FWO-Website: aspirant strategisch basisonderzoek

>> FWO-website: INBO-FWO mandaten

Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt het FWO ook samen met het INBO. Ze zijn onderworpen aan de reglementen van toepassing op FWO-predoctorale mandaten.