Terug naar overzicht

Bosvitaliteitsinventaris (Level 1)

Monitoring kruinen
Monitoring kruinen

Details

Het INBO inventariseert jaarlijks de gezondheidstoestand van de Vlaamse bossen. Het instituut doet dit aan de hand van een vast aantal proefvlakken van het bosvitaliteitsmeetnet. Deze monitoring kadert in een internationaal programma rond bosvitaliteitsmonitoring (ICP Forests / Level 1). Het meetnet werd in Vlaanderen in 1987 opgericht. Met behulp van de jaarlijkse kroonbeoordelingen wordt de evolutie van de bosvitaliteit in Vlaanderen opgevolgd. Het percentage beschadigde (bos-)bomen is één van de natuurindicatoren rond boskwaliteit.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2011 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Bos
  • Beschermde natuur

Tags

  • vitaliteit
  • bos
  • indicatoren
  • monitoring