Terug naar overzicht

Implementatie Vlaams florameetnet

(INBO)
(INBO)

Details

Om de veranderingen in de verspreiding van plantensoorten op te volgen werd tot nu toe vooral beroep gedaan op opeenvolgende verspreidingsatlassen die de verspreiding van alle soorten in kaart brachten gebiedsdekkend over heel Vlaanderen. Om dit te realiseren werd en wordt in hoofdzaak beroep gedaan op vrijwilligers en duurde het meestal meerdere decennia om dit te realiseren. Daarom werd geopteerd een meetnet uit te werken met een kortere herhalingsfrequentie op basis van een beperkte steekproef. Dit meetnet zal vooral bruikbaar zijn om snelle veranderingen bij algemenere soorten te detecteren. Zeldzamere soorten zullen via een habitatmeetnet moeten opgevolgd worden.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2011 - 31/12/2031

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur

Tags

  • flora
  • meetnet