Data & infrastructuur

Open data en Open Science

Het INBO wil zoveel mogelijk werken volgens de methoden van open en reproduceerbaar onderzoek - kortweg Open Science - om zo een solide en aantoonbare wetenschappelijke kwaliteit te bereiken.

Openheid en reproduceerbaarheid zijn op zich zijn geen garantie voor kwaliteit. Ze zijn wel een noodzakelijke randvoorwaarde om de kwaliteit te kunnen aantonen. Ze zijn ook nodig om samenwerking intern en extern te faciliteren zodat het resultaat verder kan verbeteren en vervolgstappen gezet kunnen worden.

In een open samenwerkingscultuur kan en mag elke wetenschapper feedback geven of verbeteringen bijdragen: de wetenschappelijke community en de wetenschappelijke doelstellingen staan centraal. Persoonlijke credits ontstaan als gevolg van de bijdrage aan het systeem, en door het openstellen van data, methoden en/of onderzoeksresultaten.

In een toekomstgerichte wetenschappelijke praktijk heeft de wetenschappelijke community inzicht in en controle over alle aspecten van de onderzoeksketen. De methoden zijn dus open en maximaal in handen van de community, die zo een hoge graad van onafhankelijkheid bereikt.

Transparantie en delen zijn evidenties voor een publieke instantie zoals INBO. Door de Open Science doelen na te streven, passen we dit principe consequent toe in onze onderzoekspraktijk en zijn we vooruitstrevend in onze aanpak.