Openaccess-beleid

Openaccess-beleid

Het openaccess-beleid van het INBO is in de huidige vorm beperkt tot A1 publicaties, andere publicaties vallen voorlopig buiten de scope. Het beleid geldt zowel voor het INBO als het Eigen Vermogen van het INBO bij publicaties waar onze onderzoekers de trekkers zijn van het artikel (bv. als 1ste auteur of laatste auteur).

Wat is open access?

Open Access (OA) is een brede internationale academische beweging die streeft naar vrije, gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals publicaties en data.

Als iedereen de inhoud kan lezen, downloaden, kopiëren, distribueren, printen, indexeren, in het onderwijs gebruiken, ernaar en erin zoeken, of anderszins gebruiken binnen de wettelijk geldende afspraken, noemt men de publicatie open access. Er zijn dan geen financiële, juridische of technische barrières om de informatie te lezen.

>> Open access op de Nederlandse openaccess-site

Waarom open access?

 • Wetenschappelijke resultaten worden sneller en breder bekend = voordeel voor gebruikers en auteurs
 • Impuls voor wetenschap, kenniseconomie en onderwijs
 • Rechtvaardiger voor onderzoek met publieke middelen
 • Kostenbesparend op lange termijn
 • Duurzamer op lange termijn
 • Verdrag van Aarhus (2001) rond toegang tot milieuinformatie en publieke participatie bij milieugerelateerde besluitvorming
 • Het INBO heeft de Bouchout declaratie (2014) onderschreven die gratis en open toegang tot data en informatie over biodiversiteit wil bevorderen
 • Steeds meer een vereiste van onderzoeksfondsen (EC, Horizon2020)

Waarom Open Access voor INBO-onderzoek?

Met een openaccessbeleid wil het INBO volgende doelstellingen bereiken:

 • INBO-onderzoeksoutput vrij toegankelijk maken voor andere belanghebbenden binnen beleid, wetenschap of maatschappij
 • INBO-onderzoeksoutput dat via publieke middelen wordt betaald terug beschikbaar maken aan het publiek
 • INBO-onderzoeksoutput conform vereisten van bepaalde fondsen maken
 • INBO-onderzoeksoutput meer zichtbaar maken in context van beleid, wetenschap en maatschappij
 • Transparantie INBO-onderzoek verhogen
 • Toename van het aantal citaties en ook citatiekansen

Het INBO openaccess-beleid

Het beleid geldt voor alle A1 artikels waar een INBO/EV INBO onderzoeker de trekker van de onderzoeksoutput is (wat zich meestal vertaalt als eerste of laatste auteur).

 • Een onderzoeker selecteert op basis van zijn onderzoekscriteria het tijdschrift waarin zij/hij wil publiceren
  • Vanuit het INBO wordt sterk aangeraden om ook openaccess-tijdschriften op te nemen in deze selectie.
  • Als een onderzoeker kiest voor een openaccess-tijdschrift geeft OA-beleid volgende voorwaarde mee:
   • Het tijdschrift moet opgenomen zijn in Directory of Open Access Journals (DOAJ)
   • Het tijdschrift moet publicatie toelaten onder een Creative Commons Attribution (CC-BY) licentie.
 • Als de onderzoeker publiceert in een subscription tijdschrift, deponeert hij/zij het artikel via green road OA:
  • Onmiddellijk na publicatie verplicht deponeren in de institutionele repository PURE
  • Minimaal de 'accepted version*' en wanneer mogelijk 'publisher's version' deponeren (geen pre-prints)
  • PURE maakt artikel beschikbaar volgens de voorwaarden van de uitgever of wettelijke bepalingen (o.a. na embargo op 'accepted version' van 6 mnd - Le Moniteur Belge/Het Belgisch Staatsblad. 2018-09-05, p. 68691, Art. 29)
 • Als de onderzoeker publiceert in een OA tijdschrift, kan de OA-kost door het INBO gedragen worden.
  • er is budget voorzien voor artikel processing charges (APC) dat organisatiebreed inzetbaar is, flexibel en met verantwoordelijkheid voor de onderzoeksteams
  • onmiddellijk na publicatie verplicht deponeren in PURE
 • Er is geen financiële bijdrage van het INBO of EV INBO voor hybride OA
 • Er is (pro)actieve ondersteuning van onderzoekers vanuit de bibliotheek en het team databeheer inzake OA beleid

Deze pagina is gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution licentie. U kan ze citeren als: 

Goossens B, Desmet P, Du Seuil D (2017) Openaccessbeleid van het INBO. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). https://www.vlaanderen.be/inbo/openaccess-beleid/

-------
*Ook gekend als: postprint, post-refereed print, author’s accepted manuscript (AAM). De accepted version is het manuscript na peer review, aanvaard voor publicatie, maar zonder de finale lay-out van de uitgever:

 • na peer review betekent dat de commentaren van de reviewer zijn verwerkt, dus de inhoud van het manuscript is finaal en bevat geen track changes of opmerkingen meer
 • zonder lay-out van de uitgever betekent dat het manuscript niet voorzien is van het uitgeverslogo, DOI, volume- en/of issuenummer, (definitieve) paginering, ...

Opgelet

 • {{validation.errorMessage}}