Rode lijsten

Rode Lijsten geven aan wat de kans op uitsterven is van een soort in een bepaalde regio. In het Soortenbesluit wordt het INBO aangeduid als co├Ârdinator voor het opstellen en valideren van Rode Lijsten in Vlaanderen. De validatie gebeurt door na te gaan of er voldoende gegevens voorhanden waren om een onderbouwde Rode Lijst op te stellen en of de IUCN-criteria correct gebruikt werden. Gevalideerde Rode Lijsten kunnen vervolgens, na advies van de MINA-raad, door de bevoegde minister, vastgesteld worden door middel van een ministereel besluit ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009.
Nieuw in maart 2022: IUCN Rode lijst van de libellen (Odonata) in Vlaanderen - selecteer op Taxonomische groep "Libellen" en Jaar "2021".
Taxonomische groep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Categorie in publicatie IUCN Categorie Criterium Jaar Gevalideerd Vastgesteld Referentie van publicatie
De rode lijst filter
Zoeken op basis van Nederlandse naam en Wetenschappelijke naam.
Officiële indeling volgens soort
Categorie gebruikt in de wetenschappelijke publicatie van een bepaalde Rode Lijst
Categorie waartoe soort behoort volgens IUCN criteria
Is de lijst volgens onbekende, regionale of IUCN criteria vopgebouwd?
Wanneer is de Rode Lijst verschenen?
Is de lijst gevalideerd, gecreëerd volgens de standaarden van IUCN?
Is de lijst verschenen in het Staatsblad?
In welke publicatie is de Rode Lijst verschenen?
Filteren