De Biologische Waarderingskaart

Wat is de Biologische Waarderingskaart (BWK)?

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een inventarisatie van het biologische milieu en de bodembedekking van Vlaanderen. Een inkleuring in groentinten duidt de biologische waarde van het milieu op een overzichtelijke wijze. Een ervaren gebruiker kan uit de kaarten het landschap lezen en in een oogopslag het 'groene' karakter van een bepaald gebied afleiden.

Een inventarisatie a.d.h.v. karteringseenheden die staan voor:

  • bodembedekking (bos, akker, grasland, bebouwing,...)
  • vegetatie (zuur eikenbos, natte heide, dotterbloemgrasland,...)
  • kleine landschapelementen (bomenrij, poel, holle weg,...)

Een evaluatie van de biologische waarde:

BWK categorieën

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}