De Biologische Waarderingskaart

Boek en Ecopedia

De Biologische Waarderingskaart (BWK) brengt de natuur van heel Vlaanderen en Brussel in beeld. Ze geeft aan waarmee de bodem bedekt is op een bepaalde plaats (bv. bebouwing, grasland, bos, … ), welke vegetatie je er vindt (bv. natte heide, elzenbroekbos, … ) en welke kleine landschapselementen er voorkomen (bv. hagen, bomenrijen, drinkpoelen voor vee…). De kaart duidt ook aan hoe biologisch waardevol een bepaalde zone is.

Tien jaar lang heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) inventarisaties uitgevoerd op het terrein voor de opmaak van deze kaart. In 2010 is de kaart gebiedsdekkend afgewerkt voor Vlaanderen en Brussel. Naar aanleiding daarvan publiceert het INBO dit boek. Het werk bevat een schat aan bijkomende achtergrondinformatie bij de BWK. Dit handboek is verder uitgewerkt in karteerregels en veldsleutels.

De BWK is een onmisbaar instrument voor iedereen die betrokken is bij terreinbeheer, natuurbehoud, ruimtelijke planning, milieueffectrapportering, landschapszorg. Het is een unieke inventaris van de biotopen in Vlaanderen en Brussel en wordt daarom algemeen gebruikt als referentiekader. Het is ook een van de meest gedetailleerde weergaven van de bodembedekking. De kaarten vormen een belangrijk instrument voor de toepassing van een aantal juridische en beleidsinstrumenten, onder meer van Europese richtlijnen voor de bescherming van de natuur.

Het boek richt zich tot iedereen die professioneel betrokken is bij natuur en open ruimte in Vlaanderen en Brussel. Dat gaat in de eerste plaats om de overheid, op regionaal en lokaal vlak, maar ook om andere sectoren zoals natuur, bos, jacht, landbouw, bedrijven en industrie. Ook voor studiebureaus is het een bijzonder waardevol naslagwerk.

Referentie
Vriens L., Bosch H., De Knijf G., De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., Van Hove M. & Paelinckx D. (2011). De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. INBO.M.2011.1, Brussel. ISBN: 9789040303142

Het boek is niet langer meer verkrijgbaar.

Het BWK boek in PDF

U kan het boek downloaden op de INBO expert portal. Opgelet: zwaar bestand van 133 Mbyte, het downloaden kan even duren.

De BWK in database op Ecopedia

Naast de traditionele versie van het BWK boek kan u ook de digitale versie bekijken op de website van Ecopedia.

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}