De Biologische Waarderingskaart

Versies

BWK versie 1

Beeld uit BWK versie 1

 • 1987 - 1996
 • een globale landschapsecologische situering op schaal 1/25.000
 • grote groene vlekken duiden op natuurwaarden, maar dit impliceert niet dat ze overal in die vlek aanwezig zijn.

BWK versie 2

Beeld uit BWK versie 2

 • 1997 - nu
 • nauwkeuriger en gedetailleerder met bruikbaarheid tot op perceelsniveau op schaal 1/10.000
 • Inventarisatie en duiding van biologische waarden op perceelsniveau

De BWK versie 2 probeert, t.o.v. versie 1, aan meer noden te voldoen:

 • een grotere nauwkeurigheid en detaillering tot perceelsniveau;
 • meer aandacht voor de kleine landschapelementen;
 • meer aandacht voor natuurwaarden in het urbaan gebied;
 • het vermijden van ecologisch heterogene complexen;
 • meer aandacht voor soorterijke cultuurgraslanden;
 • meer aandacht voor de ondergroei van populierenbestanden en aandere aanplanten;
 • complexen beter naar hun biologische waarden schatten;
 • stelselmatige werkwijze en controleerbare criteria voor fauna-afbakening.

Dit werd bereikt door:

 • een vast teamverband en gezamenlijke trainingen;
 • permanent verbeteren van afspraken om veldsituaties te vertalen naar de BWK;
 • meer karteringseenheden voor kleine landschapselementen;
 • kritische evaluatie van de waardering;
 • maximaal gebruik van de beste hulpmiddelen zoals steeds betere othofoto's;
 • zoveel mogelijk karteren in het meest geschikte seizoen;
 • aanduiding herkomst van gegevens
 • sinds 2013 het gebruik van heuse veldsleutels.

Opgelet

 • {{validation.errorMessage}}