De Biologische Waarderingskaart

Handleiding & veldsleutels

Met een reeks rapporten willen we een praktische handleiding aanreiken om zelf mee aan de slag te gaan. De handleiding bevat regels en afspraken over de karteermethodiek, over de definitie en de begrenzing van de Natura 2000 habitattypes en over het gebruik van de BWK-eenheden. Een praktische handleiding betekent niet dat iedereen hiermee aan de slag kan. Een goede plantenkennis, enig landschapsecologisch inzicht en ervaring met het schatten van abundanties zijn een minimumvereiste om vlot met de veldsleutels te kunnen werken.

De “BWK- en Habitatkartering, een praktische handleiding” bestaat uit verschillende rapporten die stapsgewijs gepubliceerd worden. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende delen en hun beschikbaarheid.

Volgende delen zijn als rapport beschikbaar:

Er wordt nog volop gewerkt aan de veldsleutels voor de andere biotoopgroepen zoals strand, kustduinen, mariene biotopen, ruigten en pioniersvegetaties.

Wanneer deze afgewerkt zijn, zullen deze hierboven in het overzicht van beschikbare rapporten verschijnen.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}