De Biologische Waarderingskaart

Beschikbaarheid

Zelf aan de slag

De Biologische waarderingskaart (BWK) en de Natura 2000-habitatkaart zijn voor iedereen online en interactief raadpleegbaar via het geoportaal van Geopunt Vlaanderen. Bij opstart van de kaarttoepassing zie je rechts onderaan 'lagen'. Als je hier op klikt, kan je lagen toevoegen. Voor het raadplegen van van de BWK of Natura 2000 habitatkaart kies je in de keuzelijst eerst het thema ‘Natuur en milieu’, vervolgens ‘Natuur’ en dan de gewenste kaart:

  • Biologische waarderingskaart - versie 1: Inventarisatie zijn uitgevoerd in de periode 1978-1997.
  • Biologische waarderingskaart - versie 2: Inventarisatie uitgevoerd in de periode 2000-2020. Deze versie wordt op regelmatige basis up-to-date gebracht. Volgende release voorzien in najaar van 2023.
  • Natura 2000 Habitatkaart: Inventarisatie uitgevoerd in de periode 2000-2020 Deze versie wordt op regelmatige basis up-to-date gebracht. Volgende release voorzien in najaar van 2023.

De kaartlagen verschijnen pas als je voldoende inzoomt. Via de zoekmogelijkheid boven de kaart, kan je snel op een gewenste gemeente of straat inzoomen.
De respectievelijke kaartlabels behorende tot deze kaartlagen kunnen afzonderlijk aan of afgevinkt worden. De volledige informatie over een bepaald kaartvlak kan opgevraagd worden door er met de linkermuisknop op te klikken.

Digitale bestanden

BWK - Habitatkaart uitgave 2020

Deze kaart geeft de best beschikbare informatie anno 2020 over de verspreiding van de Natura 2000 habitattypen, de regionaal belangrijke biotopen en de karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart. Deze is conform met de kaarten die via het Geoportaal worden aangeboden maar integreren de BWK versie 2 en de Habitatkaart in één kaartlaag.

Gebruikers die zelf over GIS software beschikken kunnen dit bestand downloaden via de downloadtoepassing van het AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) of via WMS raadplegen. Op het internet zijn gratis GIS-programma’s beschikbaar.

>>Rapport met meer informatie over de BWK en Natura 2000 habitatkaart uitgave 2020

Analoge kaarten

De BWK wordt niet meer als analoge kaart gedrukt en verspreid.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}