De Biologische Waarderingskaart

Beschikbaarheid

Zelf aan de slag

De Biologische waarderingskaart (BWK) en de Natura 2000 habitatkaart zijn voor iedereen online en interactief raadpleegbaar via de Geopunt-kaart. Bij opstart van de kaarttoepassing zie je links bovenaan 'zoek op kaart'. Hier kun je zoeken naar een kaartlaag (vb. BWK of habitatkaart). Voor het raadplegen van de nieuwste BWK kies je in de keuzelijst ‘Biologische waarderingskaart - versie 2’. 

  • Biologische waarderingskaart - versie 1: geeft een kaartbeeld op landschapsschaal uit de periode 1978-1997.
  • Biologische waarderingskaart - versie 2: geeft een kaartbeeld voor de periode 2000-2023. Deze versie wordt op regelmatige basis up-to-date gebracht. De volgende uitgave is voorzien eind 2025.
  • Natura 2000 Habitatkaart:  geeft een kaartbeeld voor de periode 2000-2023 Deze versie wordt op regelmatige basis up-to-date gebracht. De volgende uitgave is voorzien eind 2025.

De kaartlagen verschijnen pas als je voldoende inzoomt. Via de zoekmogelijkheid links bovenaan de kaart, kan je ook naar een gewenste gemeente of straat inzoomen.
De respectievelijke kaartlabels behorende tot deze kaartlagen kunnen afzonderlijk opgeladen worden. De volledige informatie over een kaartvlak kan opgevraagd worden door er met de linkermuisknop op te klikken en de drop down uit te klappen.

Digitale bestanden

BWK - Habitatkaart uitgave 2023

Deze kaart geeft de best beschikbare informatie anno 2023 over de verspreiding van de Natura 2000 habitattypen, de regionaal belangrijke biotopen en de karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart. Deze is conform met de kaarten die via het Geoportaal worden aangeboden maar integreren de BWK versie 2 en de Habitatkaart in één kaartlaag.

Gebruikers die zelf over GIS software beschikken kunnen de kaarten via web-services (o.a. WMS, WFS) raadplegen of downloaden via de catalogus van het Agentschap Digitaal Vlaanderen

>>Rapport met meer informatie over de BWK en Natura 2000 habitatkaart uitgave 2023

Analoge kaarten

De BWK wordt niet meer als analoge kaart gedrukt en verspreid.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}