De Biologische Waarderingskaart

Evaluatie

Om de kaarten beter interpreteerbaar te maken voor het beleid wordt op basis van de inventarisatie een biologische evaluatie doorgevoerd, wat op de kaarten tot uiting komt via een inkleuring in groentinten en arceringen. Daartoe werd door een groep van vegetatiekundigen aan elke karteringseenheid een onderbouwde en vaste waardering toegekend, gebaseerd op 4 criteria: zeldzaamheid, biologische kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid.

Types biologische evaluaties: zeer waardevol, waardevol, minder waardevol

Types biologische evaluaties: zeer waardevol, waardevol, minder waardevol

Gezien vlakken of gebieden door complexen van karteringseenheden getypeerd kunnen worden, kan ook de evaluatie een combinatie van de bovenvermelde waarderingsklassen zijn.

Combinaties van evaluaties zijn ook mogelijk

Combinaties van evaluaties zijn ook mogelijk

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}