Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mandaat- en vermogensaangifte Informatie voor topkader

Mandaat- en vermogensaangifte

Werk je bij de Vlaamse overheid op N-niveau en zoek je informatie over de aangifte van je mandaat of vermogen bij het Rekenhof? Of neem je de rol van informatieverstrekker op? Deze webpagina bundelt alle informatie over deze wettelijke verplichting.

Voor wie?

 • Je hebt een management- of projectleidersfunctie van N-niveau bij de Vlaamse overheid.
 • Of je bent medewerker op een kabinet van een minister van de Vlaamse Regering.

Wat

Je bent als aangifteplichtige (zie voor wie) verplicht om jaarlijks je mandaten en eventueel ook je vermogen aan te geven bij het Rekenhof. Het gaat zowel over ‘aangifteplichtige mandaten’ als alle ‘niet-aangifteplichtige mandaten’ die je hebt uitgeoefend in het kalenderjaar dat de aangifte voorafgaat. Lees verder op deze webpagina hoe je dit doet.

Goed om te weten: sommige aangifteplichtigen hebben een bijkomende rol als informatieverstrekker. De informatieverstrekker bezorgt jaarlijks aan het Rekenhof een lijst van de aangifteplichtige(n) van de eigen instelling. Hulp nodig? Lees verder op deze webpagina hoe je hulp inschakelt.

Hoe indienen?

Aangifte indienen: richtlijnen voor aangifteplichtigen en informatieverstrekkers binnen de Vlaamse overheid.

 • Stap 1

  Je dient jaarlijks voor 1 oktober je lijst van mandaten in bij het Rekenhof (zie 'wat'). Je doet dit via het Rekenhof(opent in nieuw venster):

  • Je aangifteplichtige mandaten zijn al geregistreerd. Je moet enkel deze gegevens controleren, eventueel aanpassen en valideren.
  • Je niet-aangifteplichtige mandaten zijn al geregistreerd op basis van je voorgaande aangifte. Je actualiseert deze lijst door mandaten te schrappen die je in het voorgaande kalenderjaar niet meer hebt opgenomen of door ontbrekende of nieuwe mandaten toe te voegen.

  Hulp nodig? Raadpleeg het vademecum(PDF bestand opent in nieuw venster) van het Rekenhof voor alle afspraken.

 • Stap 2

  Je geeft jaarlijks voor 1 oktober je vermogen door aan het Rekenhof. Het gaat over de staat van je vermogen op 31 december van het kalenderjaar dat de aangifte voorafgaat. Je doet dit via het modelformulier(PDF bestand opent in nieuw venster) van het Rekenhof. Je bezorgt de aangifte onder gesloten omslag aan het Rekenhof.

  Opgelet: je bent enkel verplicht om een vermogensaangifte te doen als je een (of meer) aangifteplichtig manda(a)t(en) startte, hernieuwde of stopzette in het kalenderjaar voorafgaand aan de aangifte.

  Hulp nodig? Raadpleeg het vademecum(PDF bestand opent in nieuw venster) van het Rekenhof voor alle afspraken.

 • Stap 3

  Heb je een bijkomende rol als informatieverstrekker voor je instelling (zie 'wat')? Dan dien je jaarlijks voor 1 maart de lijst van aangifteplichtigen van je eigen instelling in bij het Rekenhof.

  Je doet dit via het Rekenhof(opent in nieuw venster):

  • De gegevens van de aangifteplichtigen van het voorgaande aangiftejaar zijn al geregistreerd. Je actualiseert de lijst van mandaten met bijhorende vergoedingen en valideert de gegevens.
  • Je bezorgt de nodige gegevens per aangifteplichtige onder jouw verantwoordelijkheid.

  Hulp nodig? Raadpleeg het vademecum(PDF bestand opent in nieuw venster) van het Rekenhof. Of schakel AgO in voor hulp en ondersteuning (zie onder).

Hulp en ondersteuning voor informatieverstrekkers

Heb je een bijkomende rol als informatieverstrekker voor je instelling (zie 'wat')? Dan kun je AgO inschakelen om de lijst met aangifteplichte(n) in te dienen bij het Rekenhof. Je moet in dit geval wel AgO de nodige uitdrukkelijke machtiging(en) op naam verlenen.