Wat?

Vlimpers is het online HR-managementsysteem binnen de Vlaamse overheid dat wordt gebruikt voor het beheer van personeelsgegevens, functiegegevens en afwezigheden. Vlimpers is ook de basis voor de loonberekening.

Vlimpers heeft een uitgebreide selfservice-module waarmee je als leidinggevende onder meer kunt:

  • de verlofaanvragen van je medewerkers goedkeuren via een werklijst;
  • een overzicht van de afwezigheden voor je team raadplegen via de teamkalender;
  • een rapport oproepen van de geldelijke loopbaan van een medewerker;
  • profielgegevens en loopbaanvoorkeuren (enkel voor entiteiten die gebruik maken van de module Loopbaan) raadplegen van je medewerkers.

Aan de slag