Voor wie?

De module Loopbaan van Vlimpers is inbegrepen voor alle Vlimpers-klanten. Je departement of agentschap kiest zelf of het de module ook activeert en hoe het aan de slag gaat met de module.

Wat?

De module Loopbaan detecteert potentieel en ervaring, maakt loopbanen bespreekbaar en kan gerichte acties hieraan koppelen. De module bestaat uit:

  • Mijn Profiel (onderdeel loopbaanvoorkeuren): een instrument om je voorkeuren en ontwikkelingsnoden binnen je loopbaan kenbaar te maken.
  • Talent zoeken: via de gegevens uit de profielen zoek je als HR-verantwoordelijke naar specifieke ervaring, talenten, loopbaanvoorkeuren.
  • Talentpool: groep van medewerkers met gelijkaardige kenmerken, die de organisatie kan gebruiken om opleidingen of vacatures aan te bieden.
  • Talentbesprekingen: een overlegmoment tussen leidinggevenden om op basis van de talentbehoeften van de organisatie beslissingen te nemen in lijn met de loopbaanverwachtingen en competenties van de medewerkers.​

Profielgegevens

Als leidinggevende kun je in Vlimpers profielgegevens raadplegen van je medewerkers. Maakt je organisatie ook gebruik van de module Loopbaan, dan kun je daarnaast ook:

  • inzicht krijgen in de loopbaanvoorkeuren van je medewerker en de ontwikkelnoden in het kader van de loopbaan
  • potentieel, ontwikkelingsnoden en inzetbaarheid op langere termijn van je teamleden in kaart brengen alvorens een talentbespreking te houden
  • opvolgingsacties voor een medewerker noteren

Wat te doen...