Voor wie?

  • Je bent leidinggevende.
  • Je bent eerste evaluator van je directe medewerkers. Sommige leidinggevenden zijn daarnaast ook tweede evaluator.
  • Je organisatie maakt gebruik van Vlimpers, het online HR-managementsysteem binnen de Vlaamse overheid.

Werklijst

Je beschikt als leidinggevende over een overzicht van alle aanvragen voor afwezigheden, vergoedingen en toelagen van je medewerkers. Je opent je werklijst via ‘Selfservice manager’ > tegel ‘Fiatteringen – nieuwe werklijst’.

Je beschikt momenteel nog over een tweede werklijst ‘Oude werklijst’ met aanvragen voor 20 juni 2022. Je kunt de werklijstitems nog altijd behandelen. Op termijn verdwijnt deze werklijst. Momenteel komen de cumulatieaanvragen en de vormingsverlofaanvragen nog steeds in de ‘Oude werklijst’ terecht. Meer informatie verneem je hierover later.

Dashboard Afwezigheden

Via het dashboard kun je snel en makkelijk:

  • een nieuwe aanvraag indienen voor een teamlid;
  • een aanvraag opzoeken;
  • een aanvraag al dan niet gefiatteerd (zonder financiële impact) annuleren (bijvoorbeeld PTOW of jaarlijks verlof gestart in het verleden);
  • een gefiatteerde aanvraag (zonder financiële impact) aanpassen en dit zowel voor aanvragen in het verleden als in de toekomst (bijvoorbeeld aanpassing einddatum jaarlijks verlof).
Goed om te weten

Bij ‘Aanvraag vormingsverlof’ word je in het veld ‘Beslissing’ ondersteund met een helptekst hoe je het aantal uren in decimalen moet noteren.