Gedaan met laden. U bevindt zich op: Selfservice manager Vlimpers voor leidinggevenden

Selfservice manager

Op zoek naar informatie rond je selfservice als leidinggevende? Op deze webpagina vind je alle informatie en details.

Voor wie?

 • Je bent leidinggevende.
 • Je bent eerste evaluator van je directe medewerkers. Sommige leidinggevenden zijn daarnaast ook tweede evaluator.
 • Je organisatie maakt gebruik van Vlimpers, het online HR-managementsysteem binnen de Vlaamse overheid.

Werklijst

Je beschikt als leidinggevende via de tegel ‘Fiatteringen werklijst’ over een overzicht van aanvragen van je medewerkers over:

 • afwezigheden
 • vergoedingen en toelagen
 • cumulatie
 • vormingsverlof
 • voorstellen overdracht jaarlijks verlof wegens ziekte
Opgelet

Delegaties gelden niet voor de modules Leren of PLOEG.

 • Dringende vormingsaanvragen
  Na de aanvraag via het systeem logt de cursist een case via het Vlimpers-contactformulier met de details van de opleiding en de goedkeuring van de vervanger. Meer informatie lees je op de webpagina ‘Praktische informatie opleidingen’.
 • Evaluaties
  Werk indien mogelijk openstaande evaluaties af. Bij langdurige afwezigheid kan via het Vlimpers-contactformulier een co-planner gevraagd worden. Meer informatie lees je op de webpagina ‘Aan de slag met de module PLOEG’.

Dashboard Afwezigheden

Via het dashboard kun je snel en makkelijk:

 • een nieuwe aanvraag indienen voor een teamlid;
 • een aanvraag opzoeken;
 • een aanvraag al dan niet gefiatteerd (zonder financiële impact) annuleren (bijvoorbeeld PTOW of jaarlijks verlof gestart in het verleden);
 • een gefiatteerde aanvraag (zonder financiële impact) aanpassen en dit zowel voor aanvragen in het verleden als in de toekomst (bijvoorbeeld aanpassing einddatum jaarlijks verlof).
Goed om te weten

Bij ‘Aanvraag vormingsverlof’ word je in het veld ‘Beslissing’ ondersteund met een helptekst hoe je het aantal uren in decimalen moet noteren.