Wat?

Vlimpers is het online HR-managementsysteem binnen de Vlaamse overheid dat wordt gebruikt voor het beheer van personeelsgegevens, functiegegevens en afwezigheden. Vlimpers is ook de basis voor de loonberekening.

Vlimpers heeft een uitgebreide selfservice-module waarmee je als HR-verantwoordelijke het dossierbeheer voor de medewerkers van je entiteit kunt opvolgen.

Aan de slag

Vlimpers-modules

Over Vlimpers