Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag met de module Loopbaan Vlimpers voor HR

Aan de slag met de module Loopbaan

Via de module Loopbaan van Vlimpers kunnen personeelsleden hun ervaring en voorkeuren binnen hun loopbaan kenbaar maken. Als HR-verantwoordelijke krijg je zo beter zicht op het talent binnen de eigen organisatie.

Voor wie?

De module Loopbaan van Vlimpers is inbegrepen voor alle Vlimpers-klanten. Je departement of agentschap kiest zelf of het de module ook activeert en hoe het aan de slag gaat met de module.

Wat?

De module Loopbaan detecteert potentieel en ervaring, maakt loopbanen bespreekbaar en kan gerichte acties hieraan koppelen. De module bestaat uit:

  • Mijn Profiel (onderdeel loopbaanvoorkeuren): een instrument om je voorkeuren en ontwikkelingsnoden binnen je loopbaan kenbaar te maken.
  • Talent zoeken: via de gegevens uit de profielen zoek je als HR-verantwoordelijke naar specifieke ervaring, talenten, loopbaanvoorkeuren.
  • Talentpool: groep van medewerkers met gelijkaardige kenmerken, die de organisatie kan gebruiken om opleidingen of vacatures aan te bieden.
  • Talentbesprekingen: een overlegmoment tussen leidinggevenden om op basis van de talentbehoeften van de organisatie beslissingen te nemen in lijn met de loopbaanverwachtingen en competenties van de medewerkers.​

Profielgegevens

Als HR-verantwoordelijke kun je in Vlimpers volledige profielgegevens van medewerkers van je organisatie raadplegen en er verder mee aan de slag gaan.

Gebruikt je entiteit de module Loopbaan dan kun je ook.

  • loopbaanvoorkeuren van medewerkers van je organisatie raadplegen en rapporteren
  • zoekopdrachten lanceren binnen de gegevens van de profielpagina van alle medewerkers van je organisatie
  • een talentpool van medewerkers uit je organisatie aanmaken, beheren of delen
  • een talentbespreking laten opzetten en beheren voor een groep medewerkers
  • opvolgingsacties voor een medewerker noteren

Wat te doen...

Hulp en ondersteuning