Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag met de module Loopbaan Vlimpers voor personeelsleden

Aan de slag met de module Loopbaan

Wil je je talent, opgebouwde expertise en wensen kenbaar maken binnen je organisatie? En je loopbaan bespreekbaar maken? Dan kun je rekenen op de module Loopbaan van Vlimpers. 

Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de Vlaamse overheid.
  • Je departement of agentschap maakt gebruik van de module Loopbaan om meer in te zetten op talentbeheer binnen je organisatie (zie onder).

Wat is de module Loopbaan?

Via de module Loopbaan van Vlimpers kun je je ervaring en voorkeuren binnen je loopbaan kenbaar maken. Dit kan een 1ste stap zijn om je loopbaan in eigen handen te nemen. Leidinggevenden en HR-verantwoordelijken krijgen zo beter zicht op talent binnen de eigen organisatie. De module detecteert dus potentieel en ervaring, maakt loopbanen bespreekbaar en kan gerichte acties hieraan koppelen.

De module bestaat uit:

  • Mijn Profiel (onderdeel loopbaanvoorkeuren): een instrument om je voorkeuren en ontwikkelingsnoden binnen je loopbaan kenbaar te maken.
  • Talent zoeken: via de gegevens uit de profielen zoek je als HR-verantwoordelijke naar specifieke ervaring, talenten, loopbaanvoorkeuren.
  • Talentpool: groep van medewerkers met gelijkaardige kenmerken, die de organisatie kan gebruiken om opleidingen of vacatures aan te bieden.
  • Talentbesprekingen: een overlegmoment tussen leidinggevenden om op basis van de talentbehoeften van de organisatie beslissingen te nemen in lijn met de loopbaanverwachtingen en competenties van de medewerkers.​

Mijn profiel

Als gebruiker van Vlimpers heb je een profiel in Vlimpers: ‘Mijn profiel’. Je profiel bestaat uit twee onderdelen: info en cv. Maakt je organisatie ook gebruik van Vlimpers Loopbaan, dan is er nog een 3de onderdeel, namelijk loopbaanvoorkeuren. Lees meer op de webpagina 'Mijn profiel'.

Via dit profiel in Vlimpers kun je als medewerker je cv, loopbaanvoorkeuren en ontwikkelnoden in het kader van je loopbaan invullen of bewerken. Je leidinggevende en HR-verantwoordelijke ontdekken hierdoor je sterktes, je opgebouwde expertise en je wensen. Deze informatie kan nuttig zijn bij eventuele nieuwe functies of projecten, bij de opstart van leertrajecten, …