Dienstverlening voor burgers

Dienstverlening voor professionals

Waar maakt DKBUZA het verschil?

Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken biedt strategische en operationele ondersteuning aan de minister-president en de Vlaamse Regering voor een slagkrachtig Vlaams optreden in binnen- en buitenland. We dragen bij aan een onderbouwd en coherent algemeen regeringsbeleid en behartigen de internationale relaties van de Vlaamse Regering. We spelen wendbaar in op maatschappelijke uitdagingen en werken aan een transparante Vlaamse overheid die vertrouwen wekt. Zo bouwen we aan een welvarende, veilige, duurzame en rechtvaardige samenleving in Vlaanderen en de wereld.

Betrouwbare overheid

We dragen bij aan een transparante en naar buiten gerichte Vlaamse overheid. We bieden rechtszekerheid door een kwaliteitsvolle ondersteuning van het besluitvormingsproces van de Vlaamse Regering en een correcte omzetting van internationaal en EU-recht. We streven naar minder regeldruk. We maken het beleid en de regelgeving toegankelijk en bieden betrouwbare informatie in klare taal.

Duurzaam beleid

We werken aan een onderbouwd en coherent beleid op basis van een gedragen langetermijnvisie, met duurzame oplossingen voor brede maatschappelijke uitdagingen. We zorgen daarom voor onafhankelijke openbare statistieken en gedegen beleidsonderzoek en maken gebruik van innovatieve beleidsinstrumenten. We werken samen met andere overheden en een brede waaier aan partners in binnen- en buitenland.

Verbindend partnerschap

We coördineren overheidsbrede projecten en het buitenlandse beleid van de Vlaamse Regering. We houden rekening met diverse invalshoeken en belangen. We zorgen voor verbinding tussen de verschillende beleidsdomeinen, de overheid en de samenleving, en Vlaanderen en de wereld.

Internationale impact

We ijveren voor een Vlaanderen dat zich op de wereld richt. We zijn een betrouwbare en geëngageerde internationale partner die meewerkt aan oplossingen voor mondiale uitdagingen. We behartigen en vrijwaren onze strategische en internationale belangen. We vertegenwoordigen de Vlaamse Regering in het buitenland en versterken de reputatie van Vlaanderen.

Wendbare organisatie

We zijn een klantgerichte en wendbare organisatie die actief kennis deelt, en snel inspeelt op een veranderende samenleving. We zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie van onze doelstellingen. Vertrouwen, transparantie en een verbindende communicatie vormen de basis voor een goede samenwerking. We krijgen de ruimte om zelf ons werk te organiseren, te groeien en onze competenties en talenten optimaal in te zetten. Zo geven we vorm aan een levende en lerende organisatie waar we met plezier werken en trots zijn op wat we samen realiseren.

Inhoud is aan het laden