Zoekt u de spelling van een woord? Ga naar woordenlijst.org(opent in nieuw venster), de onlineversie van het Groene Boekje.
Niet gevonden wat u zocht? Stel uw taalvraag.

Vraag van de week

Wat is de correcte spelling: Ze wilde in Thailand graag een ritje maken met een tuktuk / tuk-tuk / tuk tuk?

De correcte spelling is tuktuk, in één woord: Ze wilde in Thailand graag een ritje maken met een tuktuk.

Tuktuk is een reduplicatie, een woord dat gevormd is door een lettergreep of een woorddeel te herhalen. In het Nederlands schrijven we reduplicaties aaneen. Nog enkele voorbeelden: couscous, tutu, pilipili, fiftyfifty. Ook bijna-reduplicaties schrijven we aaneen: rimram, wirwar, zigzag, hiphop, boogiewoogie, walkietalkie. Dat zijn reduplicaties waarbij er een klinker- of medeklinkerwisseling is.

Woord van de week

© European Space Agency via flickr

medikaan

Libië werd onlangs getroffen door een medikaan. Dat is een orkaan in het Middellandse Zeegebied. Als koude lucht vanuit het noorden over het warme zeewater stroomt, ontstaan zware onweersbuien. Onder bepaalde omstandigheden klonteren die onweersbuien samen, waardoor zich een storm met orkaankracht kan vormen. Medikanen komen vooral voor aan het einde van de zomer of het begin van de herfst, als het zeewater het warmst is. Ze gaan gepaard met enorme windsnelheden en grote neerslaghoeveelheden in heel korte tijd. Het woord medikaan is de vernederlandste vorm van het Engelse medicane, een samensmelting van Mediterranean en hurricane.

Bekijk het overzicht van alle woorden van de week.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf u in op Taallink en ontvang elke week de vraag en het woord van de week in uw mailbox.

Taal en gender

Kijk voor adviezen over genderbewust taalgebruik op deze pagina’s:

Meer dan 50 spellingtests

Ontdek hoe goed u kunt spellen met onze spellingtests. Kies een thema uit het overzicht van alle spellingtests.

Heerlijk Helder

Meer weten over Heerlijk Helder, de campagne van de Vlaamse overheid over klare taal?

Heerlijk Helder-website

Boek- en webwijzer

Spellingbrochure

Download gratis onze spellingbrochure.

  • systematisch overzicht van de spellingregels
  • volgens het Groene Boekje 2015
  • met actuele voorbeelden

VRT Taal offline

De website van VRT Taal werd offline gehaald. De taal- en uitspraakkwesties die daarop aan bod kwamen, zijn niet meer raadpleegbaar. Team Taaladvies engageert zich om alle relevante VRT Taalkwesties die op onze site nog ontbreken, over te nemen. Om technische en redactionele redenen doen we dat in verschillende stappen. Niet alle kwesties zullen dus meteen beschikbaar zijn. Voor taalvragen waarop u het antwoord niet vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen.