Zoekt u de spelling van een woord? Ga naar woordenlijst.org(opent in nieuw venster), de onlineversie van het Groene Boekje.
Niet gevonden wat u zocht? Stel uw taalvraag.

Vraag van de week

Wat is correct: Een aantal bomen werd gerooid of Een aantal bomen werden gerooid?

Beide zijn correct. Als in het onderwerp van een zin een aantal gevolgd wordt door een meervoudig zelfstandig naamwoord, kan de persoonsvorm zowel in het enkelvoud als in het meervoud staan.

Deze constructie kan op twee manieren opgevat worden. Een aantal kan als de kern van de woordgroep worden beschouwd. Daar hoort een persoonsvorm in het enkelvoud bij: Een aantal bomen werd gerooid. Maar ook bomen kan als de kern van de woordgroep worden beschouwd, en daar hoort een persoonsvorm in het meervoud bij: Een aantal bomen werden gerooid. Een aantal gedraagt zich dan als een telwoord met als betekenis ‘enkele’.

Lees er meer over in de rubriek Taaladviezen.

Woord van de week

© De Werkvennootschap

valsluis

Ingenieurs van de Vlaamse overheid onderzoeken of ze in Gent aan de Lousbergbrug de tweede valsluis van de wereld kunnen bouwen. Een valsluis is een constructie waarmee het waterpeil van een kleine strook water onder een brug tijdelijk en snel verlaagd kan worden. Door een valsluis kunnen hoge schepen onder de brug door varen zonder dat die open moet, terwijl lagere schepen naast de valsluis varen. Momenteel is de Lousbergbrug een ophaalbrug omdat ze niet hoog genoeg is voor alle schepen die er passeren. Over de brug kunnen geen trams rijden omdat die niet minutenlang kunnen wachten voor een openstaande brug. Dankzij de valsluis zouden tramverkeer over de brug en scheepvaart gecombineerd kunnen worden.

Bekijk het overzicht van alle woorden van de week.

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf u in op Taallink en ontvang elke week de vraag en het woord van de week in uw mailbox.

Taal en gender

Kijk voor adviezen over genderbewust taalgebruik op deze pagina’s:

Meer dan 50 spellingtests

Ontdek hoe goed u kunt spellen met onze spellingtests. Kies een thema uit het overzicht van alle spellingtests.

Heerlijk Helder

Meer weten over Heerlijk Helder, de campagne van de Vlaamse overheid over klare taal?

Heerlijk Helder-website

Boek- en webwijzer

Spellingbrochure

Download gratis onze spellingbrochure.

  • systematisch overzicht van de spellingregels
  • volgens het Groene Boekje 2015
  • met actuele voorbeelden

VRT Taal offline

De website van VRT Taal werd offline gehaald. De taal- en uitspraakkwesties die daarop aan bod kwamen, zijn niet meer raadpleegbaar. Team Taaladvies engageert zich om alle relevante VRT Taalkwesties die op onze site nog ontbreken, over te nemen. Om technische en redactionele redenen doen we dat in verschillende stappen. Niet alle kwesties zullen dus meteen beschikbaar zijn. Voor taalvragen waarop u het antwoord niet vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen.