Uitnodiging gekregen voor een bevraging?

Mensen in beweging op een openbare plaats

Over ons

Wij zijn het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren.

Aankomende updates

Vakantiearmoede
28 juni 2022

Broeikasgasemissies
28 juni 2022

Filezwaarte
28 juni 2022

Verkeersongevallen
29 juni 2022

Verkeersslachtoffers
29 juni 2022