Gedaan met laden. U bevindt zich op: Octrooiaanvragen Wetenschap en innovatie

Octrooiaanvragen

Gepubliceerd op 6 juli 2023 • Volgende update: juli 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

In 2019 werden in het Vlaamse Gewest in totaal 1.703 aangevraagd. Dat zijn er 258 per miljoen inwoners. Het gaat om octrooiaanvragen door een Vlaamse uitvinder en/of aanvrager, ingediend bij het Europees Octrooibureau (EPO).

Het aantal aangevraagde octrooien lag hoger in de jaren voorafgaand aan 2008. In dat jaar brak de financieel-economische crisis uit, die zich vooral in 2009 sterk liet voelen. Dat ging gepaard met een daling van het aantal octrooiaanvragen. Tussen 2009 en 2013 bleef het aantal redelijk stabiel. Nadien was er opnieuw sprake van een toename tot in 2018. In 2019 was er weer een afname. Recentere, volledige cijfers over de periode na 2019 zijn nog niet beschikbaar.

Vlaams Gewest boven EU27-gemiddelde

Het aantal aangevraagde octrooien per miljoen inwoners was binnen België in 2018 het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (324) en het laagst in het Waalse Gewest (149). Het Vlaamse Gewest situeerde zich daar tussenin (289).

Het Vlaamse Gewest situeerde zich in 2018 boven het EU27-gemiddelde van 143 octrooiaanvragen per miljoen inwoners. Luxemburg noteerde het hoogste aantal octrooiaanvragen per miljoen inwoners (684). Ook Zweden en Finland scoorden vrij hoog met 455 en 399 aangevraagde octrooien per miljoen inwoners. De buurlanden Duitsland (339) en Nederland (331) scoorden hoger dan het Vlaamse Gewest en België. Frankrijk telde 169 aangevraagde octrooien per miljoen inwoners. De zuidelijke en oostelijke EU-lidstaten scoorden het laagst.

Lees deze pagina in: