Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

279 octrooiaanvragen per miljoen inwoners

In 2018 telde het Vlaamse Gewest in totaal 1.829 aangevraagde . Dat komt overeen met 279 aanvragen per miljoen inwoners. Het gaat om octrooiaanvragen door een Vlaamse uitvinder en/of aanvrager, ingediend bij het Europees Octrooibureau (EPO).

Het aantal octrooien lag in de periode voor 2008 op een iets hoger niveau. In dat jaar brak de financieel-economische crisis uit, die zich vooral in 2009 sterk liet voelen. Het ging gepaard met een daling van het aantal octrooiaanvragen. Tussen 2009 en 2013 bleef het aantal redelijk stabiel, nadien was er opnieuw sprake van een toename. Recentere cijfers over de periode na 2018 zijn nog niet beschikbaar.

Vlaams Gewest boven EU27-gemiddelde

Het aantal aangevraagde octrooien per miljoen inwoners lag binnen België in 2017 het hoogst in het Brusselse Gewest (347) en het laagst in het Waalse Gewest (158). Het Vlaamse Gewest situeerde zich daar tussenin (267).

Het Vlaams Gewest bevond zich in 2017 boven het EU27-gemiddelde van 139 octrooiaanvragen per miljoen inwoners. In Luxemburg (813) was het aantal octrooiaanvragen per miljoen inwoners het hoogst. Ook Zweden en Finland scoorden vrij hoog met 454 en 376 aangevraagde octrooien per miljoen inwoners. Nederland (335) en Duitsland (328) deden het beter dan het Vlaamse Gewest en België. Frankrijk had 166 aangevraagde octrooien per miljoen inwoners. De zuidelijke en oostelijke EU-lidstaten scoorden het laagst.