Gedaan met laden. U bevindt zich op: Octrooiaanvragen Wetenschap en innovatie

Octrooiaanvragen

Gepubliceerd op 9 juli 2024 • Volgende update: juli 2025
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Het Vlaamse Gewest telde in 2020 in totaal 1.821 aangevraagde . Dat zijn er 274 per miljoen inwoners. Het gaat om octrooiaanvragen door een uitvinder en/of aanvrager die woont in het Vlaamse Gewest, ingediend bij het Europees Octrooibureau (EPO).

Het aantal aangevraagde octrooien lag hoger in de jaren voorafgaand aan 2008. In dat jaar brak de financieel-economische crisis uit, die zich vooral in 2009 sterk liet voelen. Dat ging gepaard met een daling van het aantal octrooiaanvragen. Tussen 2009 en 2013 bleef dat aantal redelijk stabiel. Nadien was er opnieuw sprake van een toename tot in 2018. In 2019 en 2020 lag het aantal opnieuw iets lager. In dat laatste jaar brak evenwel de Covid-19-crisis uit met een negatieve impact op de economie.

Vlaams Gewest boven EU27-gemiddelde

Binnen België telde het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in 2019 het hoogste aantal aangevraagde octrooien per miljoen inwoners (358) en het Waalse Gewest het laagste (159). Het Vlaamse Gewest situeerde zich daar tussenin (266).

Het Vlaamse Gewest presteerde in 2019 boven het EU27-gemiddelde van 142 octrooiaanvragen per miljoen inwoners. Luxemburg stond aan de top qua aantal octrooiaanvragen per miljoen inwoners (613). Ook Zweden en Finland deden het goed met respectievelijk 475 en 405 aangevraagde octrooien per miljoen inwoners. De buurlanden Duitsland (326) en Nederland (320) scoorden hoger dan het Vlaamse Gewest en België. Frankrijk noteerde 167 aangevraagde octrooien per miljoen inwoners. De zuidelijke en oostelijke EU-lidstaten scoorden het laagst.

Lees deze pagina in: