Gedaan met laden. U bevindt zich op: Evenementen Statistiek Vlaanderen

Evenementen

Statistiek Vlaanderen (SV) organiseert op regelmatige basis studiedagen en seminaries. Bedoeling is om met deze studiedagen en seminaries de kennis over kwalitatieve statistiekproductie en -verspreiding binnen ons netwerk en erbuiten te stimuleren en te coƶrdineren. Op de studiedagen en seminaries komen experten van binnen en buiten het netwerk aan het woord.

De studiedagen en seminaries zijn niet alleen gericht op de statistiekmedewerkers van de Vlaamse overheidsinstanties, maar meer algemeen op iedereen die interesse heeft in de verschillende aspecten verbonden aan de kwaliteitsvolle productie en verspreiding van openbare statistieken.

De SV-studiedagen worden 1 keer per jaar georganiseerd, de SV-seminaries maandelijks. Deelname is gratis. We vragen wel om vooraf in te schrijven.