Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dag van het netwerk Statistiek Vlaanderen op 21 maart 2024 Statistiek Vlaanderen

Dag van het netwerk Statistiek Vlaanderen op 21 maart 2024

Op 21 maart 2024 organiseerden we voor het eerst een ‘Dag van het netwerk Statistiek Vlaanderen’. Op deze netwerkdag werd een stand van zaken opgemaakt van het netwerk Statistiek Vlaanderen en werden de activiteiten, expertise en goede praktijken van en binnen het netwerk in beeld gebracht, zowel voor de leden van het netwerk zelf als voor externen.

Programma

Het programma van de netwerkdag was opgebouwd uit een plenair gedeelte in de voormiddag en 2 sessies van workshops in de namiddag. Daarbij werd tegelijk ook voldoende ruimte voorzien voor informele contacten en netwerking.

In het plenaire gedeelte werd een stand van zaken opgemaakt van de verwezenlijkingen van het netwerk Statistiek Vlaanderen en werd vooruit geblikt naar de toekomst. Welke weg hebben we samen afgelegd sinds de start van het netwerk in 2017? Wat hebben we al bereikt, wat nog niet? En waar willen we met het netwerk naartoe in de volgende legislatuur?

In de workshops werden de aanwezige expertise en bestaande goede praktijken binnen de entiteiten van het netwerk in beeld gebracht. Tegelijk werd in de workshops samen nagedacht over hoe we kunnen omgaan met gezamenlijke uitdagingen, opportuniteiten en kansen. Per workshop stond één topic centraal en werden 4 presentaties voorzien, met afsluitend een korte discussie over een aantal centrale vragen.

Hieronder kan u alle presentaties van de netwerkdag terugvinden.

Plenair gedeelte: 10u-12u

Stand van zaken en blik op de toekomst van het netwerk Statistiek Vlaanderen:

Workshops sessie 1: 13u15-14u30

Workshops sessie 2: 14u45-16u

Sfeerbeelden