Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dag van het netwerk Statistiek Vlaanderen op 21 maart 2024 Statistiek Vlaanderen

Dag van het netwerk Statistiek Vlaanderen op 21 maart 2024

Op 21 maart 2024 organiseren we voor het eerst een ‘Dag van het netwerk Statistiek Vlaanderen’. Op de netwerkdag maken we een stand van zaken op van het netwerk Statistiek Vlaanderen en brengen we de activiteiten, expertise en goede praktijken van en binnen het netwerk in beeld, zowel voor de leden van het netwerk zelf als voor externen.

Programma

Het programma van de netwerkdag is opgebouwd uit een plenair gedeelte in de voormiddag en 2 sessies van workshops in de namiddag. Daarbij voorzien we tegelijk ook voldoende ruimte voor informele contacten en netwerking.

In het plenaire gedeelte maken we een stand van zaken op van de verwezenlijkingen van het netwerk Statistiek Vlaanderen en blikken we vooruit naar de toekomst. Welke weg hebben we samen afgelegd sinds de start van het netwerk in 2017? Wat hebben we al bereikt, wat nog niet? En waar willen we met het netwerk naartoe in de volgende legislatuur?

In de workshops brengen we de aanwezige expertise en bestaande goede praktijken binnen de entiteiten van het netwerk in beeld. Tegelijk willen we in de workshops samen nadenken over hoe we kunnen omgaan met gezamenlijke uitdagingen, opportuniteiten en kansen. Per workshop staat één topic centraal en worden 4 presentaties voorzien, met afsluitend een korte discussie over een aantal centrale vragen.

Het onderstaande programma is nog niet definitief en wordt verder aangevuld in de loop van de komende weken.

Plenair gedeelte: 10u-12u

Stand van zaken en blik op de toekomst van het netwerk Statistiek Vlaanderen:

 • Overzicht van de verwezenlijkingen en toekomstplannen van het netwerk Statistiek Vlaanderen
  Jo Noppe, Hoofdstatisticus, Vlaamse Statistische Autoriteit
 • De visie van de leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid op het netwerk Statistiek Vlaanderen
  Julie Bynens, secretaris-generaal departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken en voorzitter van het Voorzitterscollege
 • De stem van de gebruikers in de werking van het netwerk Statistiek Vlaanderen
  Peter Van Humbeeck, SERV en voorzitter Raad voor Openbare Statistieken (RVOS)
 • Zin en onzin van openbare statistieken in tijden van crisis: ervaringen tijdens de pandemie
  Geert Molenberghs, biostatisticus, KU Leuven en UHasselt

Lunch: 12u-13u15

Broodjeslunch

Workshops sessie 1: 13u15-14u30

Workshops sessie 2: 14u45-16u

Praktisch

21 maart 2024

In Herman Teirlinck-gebouw van de Vlaamse overheid, site Turn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Uurschema

9u30-10u: ontvangst

10u-12u: plenair gedeelte

12u-13u15: lunch

13u15-14u30: workshops sessie 1

14u30-14u45: pauze

14u45-16u: workshops sessie 2

16u-17u: receptie

Inschrijven

Inschrijven is niet langer mogelijk omdat het maximum aantal deelnemers is bereikt.