Gedaan met laden. U bevindt zich op: Publicatieagenda Statistiek Vlaanderen

Publicatieagenda

In overeenstemming met de Europese praktijkcode voor statistieken, maakt Statistiek Vlaanderen vooraf het tijdstip bekend waarop de updates van de Vlaamse openbare statistieken gepubliceerd worden. U vindt de voorziene publicatiedatum per statistiek in het overzicht hieronder. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd en verfijnd.

De updates van de openbare statistieken worden steeds gepubliceerd op de vermelde publicatiedatum om 10u in de voormiddag.

Een overzicht van alle Vlaamse openbare statistieken die momenteel opgenomen zijn in het Vlaams Statistisch Programma kunt u hier(Excel bestand opent in nieuw venster) raadplegen

Filter

Thema
Publicatiedatum
Datum bevestigd

329 resultaten

 1. Verkochte woningen
  Datum bevestigd
  29 mei 2024 • Bouwen en wonen
 2. Woningprijs
  Datum bevestigd
  29 mei 2024 • Bouwen en wonen
 3. Vrouwen in economische besluitvorming
  Datum bevestigd
  30 mei 2024 • Ondernemingen
 4. Vervangingsinkomens sociale zekerheid
  Mei 2024 • Inkomen en armoede
 5. Sociale bijstand
  Mei 2024 • Inkomen en armoede
 6. Koolstofvoetafdruk
  Mei 2024 • Milieu en natuur
 7. Milieu-impact van transport
  Mei 2024 • Milieu en natuur
 8. Verloren gezonde levensjaren door fijn stof
  Mei 2024 • Milieu en natuur
 9. Waterzuiveringsgraad
  Mei 2024 • Milieu en natuur
 10. Publieke laadpunten voor elektrische wagens
  Mei 2024 • Mobiliteit
 11. Zorg en ondersteuning voor ouderen
  Mei 2024 • Zorg
 12. Energiearmoede
  Datum bevestigd
  13 juni 2024 • Inkomen en armoede
 13. Aandeel steun in inkomen landbouwers
  Datum bevestigd
  19 juni 2024 • Landbouw en visserij
 14. Bedrijfseconomische inkomensindicatoren per landbouwsector
  Datum bevestigd
  19 juni 2024 • Landbouw en visserij
 15. Geharmoniseerde competitiviteitsindicator
  Datum bevestigd
  21 juni 2024 • Buitenlandse handel
 16. Agrarische handel
  Datum bevestigd
  25 juni 2024 • Landbouw en visserij
 17. Uitvoer/invoer van goederen
  Datum bevestigd
  27 juni 2024 • Buitenlandse handel
 18. Filezwaarte
  Datum bevestigd
  27 juni 2024 • Mobiliteit
 19. Prognose van de schoolbevolking
  27 juni 2024 • Onderwijs en vorming
 20. Beschikbare woonpercelen
  Juni 2024 • Bouwen en wonen