Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gegevensbescherming Statistiek Vlaanderen

Gegevensbescherming

De Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) biedt statistieken aan over Vlaanderen zodat iedereen de juiste informatie heeft om goed onderbouwde beslissingen te nemen: burgers, organisaties, bedrijven en het beleid. Deze statistieken worden gepubliceerd in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm.

Welke databanken?

Om statistieken op te maken gebruikt de VSA bestaande administratieve databanken of verzamelt het gegevens via surveys. De VSA heeft hiervoor een wettelijk mandaat.

Uw gegevens zijn beschermd

Alle informatie die de VSA over personen verzamelt is beschermd door de privacy-wetgeving en het statistisch geheim. De gegevens worden enkel gebruikt voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. Gebruik voor administratieve doeleinden is uitgesloten.

Andere Statistische Autoriteiten

De statistiekdiensten van de Federale Overheid (Stabel), Wallonië en Brussel en de statistiekafdelingen van de Nationale Bank van België en van het Federaal Planbureau, mogen wettelijk gezien, in het kader van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, ook niet-anonieme informatie ontvangen. Voorwaarde is wel dat de informatie noodzakelijk is om openbare statistieken op te maken.

Klachten of verdere vragen

Protocollen

Protocollen i.v.m. de elektronische mededeling van persoonsgegevens: