Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Bijna 6 op 10 inwoners gingen op reis in 2021

In 2021 maakte 57% van de inwoners in het Vlaamse Gewest minstens 1 reis met minstens 1 overnachting. Bij 41% van de inwoners ging het om minstens 1 buitenlandse reis.

Omwille van de COVID-19-crisis lag de vakantieparticipatie in 2020 veel lager dan in de voorgaande jaren. Van 2017 tot 2019 schommelde de algemene vakantieparticipatie rond 69% en steeg de buitenlandse vakantieparticipatie van 58% tot 63%. In 2021 steeg de vakantieparticipatie opnieuw en dat zowel voor alle reizen (+10 procentpunten) als voor de buitenlandse reizen (+8 procentpunten), maar nog niet tot op het niveau van 2019.

Vakantieparticipatie laagst bij laaggeschoolden en leden van huishoudens zonder werkenden

Bij een aantal groepen ligt de vakantieparticipatie lager dan gemiddeld. In 2021 was dat het geval bij leden van huishoudens zonder werkenden (33%), laaggeschoolden (33%), alleenstaanden (36%) en 55-plussers (41%). Ook voor de buitenlandse reizen lag de participatie in deze groepen het laagst. De hoogste vakantieparticipatie is te zien bij personen in huishoudens met 2 werkenden, bij hooggeschoolden, en bij personen in huishoudens met kinderen, zowel bij de algemene participatie als bij de buitenlandse reizen.

Aanbeveling om niet te reizen nog steeds doorslaggevend

In 2021 gaf 32% van de inwoners aan dat ze niet gereisd hebben omwille van de aanbeveling (of verbod) van de overheid om niet te reizen tijdens de Covid-19-crisis. Daarnaast gaf ook ruim 27% aan dat ze niet op reis gingen omdat ze bezorgd waren om hun gezondheid. De COVID-19-crisis was dus ook in 2021 voor velen de belangrijkste reden om niet te reizen. Toch werden beide redenen duidelijk minder vaak aangeduid dan in 2020.

Verder gaf 28% aan dat er financiële redenen waren om niet te reizen en stelde ruim 26% geen interesse te hebben in reizen. Deze 2 redenen werden in 2021 vaker aangeduid: in 2020 ging 16% niet op reis om financiële redenen en had 21% geen interesse.

Buitenlandse vakantieparticipatie hoogst in Brussels Gewest

Het aandeel personen dat in 2021 minstens 1 reis maakte lag in het Vlaamse Gewest op 57%. In het het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was de vakantieparticipatie ongeveer even hoog (56%), in Waalse Gewest lager (46%).

De vakantieparticipatie in de vorm van buitenlandse reizen ligt een stuk hoger in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (50%) dan in het Vlaamse Gewest (41%) en het Waalse Gewest (37%).