Bron

Onderzoek Vakanties en Reizen (OVR), Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

Definities

Vakantieparticipatie alle reizen: het aandeel personen dat het afgelopen kalenderjaar minstens 1 reis maakte met minstens 1 overnachting.

Vakantieparticipatie buitenlandse reizen: het aandeel personen dat het afgelopen kalenderjaar minstens 1 reis maakte met minstens 1 overnachting in het buitenland.

Onderwijsniveau (voor personen van 16 jaar en ouder):

  • laaggeschoold: personen zonder diploma of hoogstens een diploma lager secundair onderwijs
  • middengeschoold: personen met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs of met een diploma post-secundair niet-hoger onderwijs
  • hooggeschoold: personen met een diploma hoger onderwijs.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De reisgewoonten worden sinds 1997 gevolgd via een doorlopende driemaandelijkse enquête bij de huishoudens. Elk trimester worden andere huishoudens uitgebreid bevraagd over de reizen van de leden van het huishouden: duur van de reis, bestemming, de uitgaven, het transportmiddel, … Op het einde van het jaar krijgen alle deelnemende huishoudens aan de verschillende trimestriële bevragingen nog een korte bevraging over het aantal reizen en de redenen van niet-reizen.

De huishoudens kunnen kiezen tussen een webenquête of een vragenlijst op papier.

Het steekproefkader van de hier gebruikte resultaten bestaat uit alle huishoudens met woonplaats in het Vlaamse Gewest met uitzondering van de collectieve huishoudens (woonzorgcentra, gevangenissen, …). De enquête werd in 2020 verstuurd naar 12.672 huishoudens in het Vlaamse Gewest. 4.027 huishoudens namen deel aan de enquête wat informatie opleverde over 9.895 huishoudleden. Dat komt overeen met een responsgraad van 31,8% (responsgraad op basis van huishoudens).

Naar de statistiek