Gedaan met laden. U bevindt zich op: Prostaatkanker en borstkanker Gezondheid en welzijn

Prostaatkanker en borstkanker

Gepubliceerd op 7 september 2023 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker bij mannen. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. In 2021 waren er in het Vlaamse Gewest 7.794 nieuwe gevallen van prostaatkanker. Bij vrouwen werden in 2021 6.860 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. Er werd ook bij 62 mannen een nieuwe diagnose van borstkanker geregistreerd.

Het aantal nieuwe gevallen van borstkanker stijgt licht doorheen de jaren. Bij prostaatkanker is de evolutie doorheen de jaren grilliger, maar ook bij dat type kanker is er vanaf 2013 jaarlijks een stijging te zien. Die stijging hangt enerzijds samen met de vergrijzing van de bevolking. Anderzijds speelt specifiek voor 2021 ook een mogelijke inhaalbeweging mee na de geobserveerde daling in het aantal kankerdiagnoses in 2020 door de Covid-19-pandemie.

Uiteenlopend leeftijdsprofiel voor prostaat- en borstkanker

Afgezet ten opzichte van de bevolking waren er in 2021 in het Vlaamse Gewest algemeen genomen 237 nieuwe gevallen van prostaatkanker per 100.000 mannen en 204 nieuwe gevallen van borstkanker per 100.000 vrouwen.

Het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker per 100.000 mannen nam in 2021 sterk toe vanaf de leeftijdsgroep van 50 tot 54 jaar. Dat aantal lag het hoogst bij de 75- tot 79-jarigen met 1.220 nieuwe gevallen per 100.000 mannen. Op latere leeftijd neemt de kans af.

Het aantal nieuwe gevallen van borstkanker per 100.000 vrouwen nam in 2021 gestaag toe vanaf de leeftijd van 30 jaar. Bij de leeftijdsgroepen tussen 65 en 84 jaar lag dat aantal telkens rond de 450 nieuwe gevallen per 100.000 vrouwen.

Verschil tussen gewesten bij prostaatkanker groter dan bij borstkanker

Afgezet ten opzichte van de bevolking waren er in het Vlaamse Gewest in 2021 meer nieuwe diagnoses van prostaatkanker dan in de 2 andere gewesten. Tegenover 237 nieuwe diagnoses per 100.000 mannen in het Vlaamse Gewest, waren er 186 nieuwe diagnoses in het Waalse Gewest en 111 nieuwe diagnoses in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Worden de verschillen in leeftijdsverdeling tussen de gewesten mee in rekening genomen door middel van standaardisering, dan worden de verschillen kleiner. Maar ook dan ligt het aantal mannen met een nieuwe diagnose prostaatkanker het hoogst in het Vlaamse Gewest.

Wat nieuwe diagnoses van borstkanker betreft waren in 2021 de verschillen tussen de gewesten kleiner. Tegenover 204 nieuwe diagnoses per 100.000 vrouwen in het Vlaamse Gewest, waren er 188 nieuwe diagnoses in het Waalse Gewest en 154 nieuwe diagnoses in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Bij standaardisatie naar leeftijd worden de verschillen tussen de gewesten veel kleiner.