Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rokers Gezondheid en welzijn

Rokers

Gepubliceerd op 9 januari 2020 • Volgende update: september 2024
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden

Minder rokers

In 2018 rookte in het Vlaamse Gewest 16% van de personen van 15 jaar en ouder. 3 op de 4 rokers waren dagelijkse rokers.

Het percentage dagelijkse rokers is sinds 2008 gedaald: in 2001 rookte 20% van de personen van 15 jaar en ouder dagelijks; in 2018 ging het om 12%. Het percentage occasionele rokers is sinds 2001 minder of meer stabiel gebleven.

Vrouwen, ouderen en hoger opgeleiden roken minder dan andere groepen

Nog steeds roken meer mannen dan vrouwen. Het verschil naar geslacht komt terug bij zowel dagelijkse rokers als bij occasionele rokers.

Het percentage rokers was in 2018 tussen 25 en 54 jaar min of meer gelijkaardig. Op latere leeftijd neemt het percentage rokers af.

Enkel hoger opgeleiden rookten in 2018 minder dan de andere groepen.

Meer dagelijkse rokers in Waals Gewest dan in andere gewesten

In het Waalse Gewest waren er in 2018 meer dagelijkse rokers dan in de andere gewesten.

Belgen roken minder dan EU28-gemiddelde

In 2014 lag het percentage personen (van 15 jaar en ouder) dat dagelijks rookte in België net onder het gemiddelde percentage van de EU28 landen (18%). Zweden kende de laagste waarde; Bulgarije de hoogste. Recentere vergelijkbare cijfers zijn niet beschikbaar.

Info over definities en bronnen