Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ontwikkelingssamenwerking Kanselarij en Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking investeert in mondiale, duurzame ontwikkeling, waarbij niemand achterblijft.

Een vrouw aan het werk in een serre met andere mensen op de achtergrond

Vlaanderen zit aan tafel met onder meer de Verenigde Naties, de Europese Unie, de OESO en overheden in zuidelijk Afrika om de duurzame ontwikkelingsagenda mee uit te voeren en financiert programma’s die bijdragen tot die doelstellingen.

Vlaanderen wil ook solidair zijn met mensen die getroffen worden door een natuurramp of conflict. Omdat iedereen recht heeft op een waardig leven maakt Vlaanderen budget vrij om humanitaire acties te ondersteunen.