Wat?

Vlimpers is het online HR-managementsysteem binnen de Vlaamse overheid dat wordt gebruikt voor het beheer van personeelsgegevens, functiegegevens en afwezigheden. Vlimpers is ook de basis voor de loonberekening.

Vlimpers is opgebouwd in verschillende thema’s of ‘modules’. Afhankelijk van wat je wilt doen of weten, navigeer je via ‘tegels’ door de applicatie. Via een uitgebreid digitaal loket of ‘selfservice-module’ kun je zelf verschillende acties uitvoeren. Wat je kunt, is afhankelijk van je functie (of rol) in Vlimpers.

Voorbeeld:

  • Als personeelslid kun je verlof aanvragen en telewerk registreren.
  • Als leidinggevende kun je de verlofaanvragen van je medewerkers goedkeuren.
  • Als HR-verantwoordelijke kun je in Vlimpers het dossierbeheer voor de medewerkers van je entiteit mee opvolgen.
Goed om te weten

Aan de slag

Over Vlimpers

Hulp nodig?

  • Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies.
  • Raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten of -instructiefilmpjes via Vlimpers (opent in nieuw venster)> tegel ‘Leren’. Zoek op een zoekwoord in het zoekveld centraal bovenaan naar de beschikbare informatie.

Informatie voor HR en leidinggevenden