Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie Personeelsadministratie

Klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie

Wil je weten of je departement of agentschap klant is van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)? Het DCPA werkt voor heel wat organisaties van de Vlaamse overheid. Daarnaast sluiten er jaarlijks nog nieuwe klanten aan bij de gemeenschappelijke dienstverlening personeelsadministratie. Een overzicht van alle (toekomstige) klanten.

Klanten van het DCPA

 • Agentschap Binnenlands Bestuur
 • Agentschap Justitie en Handhaving
 • Agentschap Landbouw en Zeevisserij
 • Agentschap Opgroeien
 • Agentschap Opgroeien
 • Agentschap Overheidspersoneel
 • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
 • Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
 • Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Agentschap voor Onderwijsdiensten
 • Agentschap Wegen en Verkeer
 • Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Audit Vlaanderen
 • De Vlaamse Waterweg
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Departement Financiën en Begroting
 • Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • Departement Omgeving
 • Departement Onderwijs en Vorming
 • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Departement Werk en Sociale Economie
 • Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 • Digitaal Vlaanderen
 • Het Facilitair Bedrijf
 • Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
 • Kabinetten
 • Milieu en Natuurraad (Minaraad)
 • Onderwijsinspectie
 • Onroerend Erfgoed
 • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
 • Plantentuin Meise
 • Sport Vlaanderen
 • Strategische Adviesraad Landbouw & Visserij

 • Strategische AdviesRaad Ruimtelijke Ordening
 • Toerisme Vlaanderen
 • Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
 • Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG)
 • Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
 • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • Vlaamse Onderwijsraad
 • Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
 • Vlaamse Regulator voor de Media
 • Vlaamse Belastingdienst
 • Wonen-Vlaanderen