Klanten van het DCPA

 • Agentschap Binnenlands Bestuur
 • Agentschap Justitie en Handhaving
 • Agentschap Opgroeien
 • Agentschap Opgroeien
 • Agentschap Overheidspersoneel
 • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
 • Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
 • Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Agentschap voor Onderwijsdiensten
 • Agentschap Wegen en Verkeer
 • Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Audit Vlaanderen
 • De Vlaamse Waterweg
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media
 • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Departement Financiën en Begroting
 • Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
 • Departement Landbouw en Visserij
 • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 • Departement Omgeving
 • Departement Onderwijs en Vorming
 • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Departement Werk en Sociale Economie
 • Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 • Digitaal Vlaanderen
 • Het Facilitair Bedrijf
 • Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
 • Kabinetten
 • Milieu en Natuurraad (Minaraad)
 • Onderwijsinspectie
 • Onroerend Erfgoed
 • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
 • Plantentuin Meise
 • Sport Vlaanderen
 • Strategische Adviesraad Landbouw & Visserij

 • Strategische AdviesRaad Ruimtelijke Ordening
 • Toerisme Vlaanderen
 • Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
 • Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG)
 • Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT)
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
 • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • Vlaamse Onderwijsraad
 • Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
 • Vlaamse Regulator voor de Media
 • Vlaamse Belastingdienst
 • Wonen-Vlaanderen