Toegangsbeheer

Er is een vaste procedure ingesteld waarmee de toegangen worden verleend, conform de privacy-wetgeving en de regels over informatieveiligheid.

Dataoverdracht

Hier vind je binnenkort meer informatie over de dataoverdracht vanuit en naar Vlimpers.

Bescherming van de privacy

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) hecht veel belang aan de bescherming van je privacy en de verwerking van je gegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van Vlimpers (Word bestand) voor alle afspraken.