Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regelgeving Informatie voor HR-professionals

Regelgeving

Op deze webpagina wordt gewerkt aan een nieuwe structuur voor de regelgevingspagina’s. De oude structuur van de personeelsregelgevingspagina’s vind je voorlopig nog op de oude Vlaanderen Intern.(opent in nieuw venster)

Alles over

 • de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid
 • de N en N-1 functies
 • de gouverneurs & arrondissementscommissarissen
 • de kabinetsmedewerkers
 • de bedienaars der erediensten
 • de personeelsleden van de administratieve rechtscollege

Alles over

 • het vademecum en de gepubliceerde arbeidsreglementen
 • het opmaken en publiceren van arbeidsreglementen
 • de omzendbrieven, dienstmededelingen, richtlijnen en ministeriële besluiten voor personeelsleden die tewerkgesteld zijn binnen de diensten van de Vlaamse overheid
 • het vakbondsstatuut
 • de raad van beroep
 • de regelgeving over de organisatie van de Vlaamse overheid