Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regelgeving Informatie voor HR-professionals

Regelgeving

Alles over

 • de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid
 • de N en N-1 functies
 • de gouverneurs & arrondissementscommissarissen
 • de kabinetsmedewerkers
 • de bedienaars der erediensten
 • de personeelsleden van de administratieve rechtscollege

Alles over

 • het vademecum en de gepubliceerde arbeidsreglementen
 • het opmaken en publiceren van arbeidsreglementen
 • het vakbondsstatuut
 • de raad van beroep
 • de regelgeving over de organisatie van de Vlaamse overheid

  Alles over

  • RSZ en fiscaliteit
  • Fiscale aspecten van het gebruik van een
   dienstvoertuig en verkeersboetes
  • De aanwervingskost
  • Verschuldigde bijdragen Pool der parastatalen en
   bijdragen DIBISS (ex-RSZPPO)
  • Voordelen alle aard telecommunicatie en uitrustingen
  • Wijziging in de storting van de bijdragen
   pensioenen ambtenaren
  • Onderwerping sociale zekerheid der
   zelfstandigen publieke mandatarissen
   (leden raden van bestuur/ regeringscommissarissen)

  Met betrekking tot

  • In dienst houden na 65 jaar
  • Managementorganen
  • Overdracht van personeel
  • Personeelsformulieren
  • Selectieprocedure
  • Terbeschikkingstelling van personeel aan andere werkgever