Facturatie

De Vlaamse Regering bepaalde volgende facturatieprincipes:

 • De Vlaamse overheid investeert met het project PersoneelPunt in een gemeenschappelijk en performant HR-systeem. De investerings- en projectkosten worden gedragen door het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ).
 • De recurrente gebruikerskosten (licenties en onderhoud) worden doorheen de projectfase (2017-2020) aangerekend aan de aangesloten departementen en agentschappen.
Goed om te weten

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) factureert jaarlijks (bedragen vanaf 2019):

 • 178 euro per actief dossier. Dit is inclusief de kosten voor loonverwerking, kern HR (gegevensbeheer personeelsleden) en talent HR (nieuwe modules om talenten digitaal aan te trekken, op te volgen en te ontwikkelen). De modules Planning en Tijd zijn niet inbegrepen in deze kosten.
 • 75 euro per actief dossier voor externen die geregistreerd worden in Vlimpers. Dit is zonder maandelijkse loonrun.

Tarieven nieuwe aansluiting

Een standaardaansluiting op Vlimpers kost:

 • 82 euro per gebruiker
 • 2.500 euro als eenmalige opzetkost

Bij een niet-standaardaansluiting vervalt de eenmalige opzetkost en worden de effectieve kosten van de noodzakelijke aanpassingswerken gefactureerd.

Overzicht tarieven

Vlimpers-module

Recurrente kost (tarief 2019)

Vlimpers Kern HR ((opent in nieuw venster)) (omvat de standaardmodules zoals: persoons- en functiegegevens, afwezigheden, arbeidsplaatsbeheer, …)

 • Selfservice manager
 • Selfservice werknemer
 • Vlimpers Portaal
 • Vlimpers Mobiel
 • Vlimpers Interfaces
 • Vlimpers e-dossiers
 • Rapportering
 • 178 euro per actief dossier
 • 75 euro per actief dossier voor ‘externe’ medewerkers

Vlimpers Loonmotor

inbegrepen

Vlimpers Tijd ((opent in nieuw venster))

60 euro per gebruiker

Vlimpers Planning ((opent in nieuw venster))

144 euro per gebruiker

Vlimpers Talent HR

inbegrepen

Voor de papieren verzending van loonstroken, het document voor de fiscale fiche en de syndicale premie wordt de reële kostprijs aangerekend.