Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tarieven Vlimpers Vlimpers voor HR

Tarieven Vlimpers

Maakt je departement of agentschap gebruik van Vlimpers-modules en wil je graag inzage in de kosten? Op deze webpagina vind je een overzicht van de tarieven.

Facturatie

De Vlaamse Regering bepaalde volgende facturatieprincipes:

 • De Vlaamse overheid investeert met het project PersoneelPunt in een gemeenschappelijk en performant HR-systeem. De investerings- en projectkosten worden gedragen door het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie (KBBJ).
 • De recurrente gebruikerskosten (licenties en onderhoud) worden doorheen de projectfase (2017-2020) aangerekend aan de aangesloten departementen en agentschappen.
Goed om te weten

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) factureert jaarlijks (bedragen sinds 2019):

 • 178 euro per actief dossier. Dit is inclusief de kosten voor loonverwerking, kern HR (gegevensbeheer personeelsleden) en talent HR (nieuwe modules om talenten digitaal aan te trekken, op te volgen en te ontwikkelen). De modules Planning en Tijd zijn niet inbegrepen in deze kosten.
 • 75 euro per actief dossier voor externen die geregistreerd worden in Vlimpers. Dit is zonder maandelijkse loonrun.

In 2023 werden deze tarieven bijgepast via een centraal budget ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ voor:

 • het waarborgen van de dienstverlening via het huidige eHR-systeem Vlimpers rekening houdend met de stijging van de recurrente kosten (van licenties, simuatietools, bijkomende dienstverlening,…);
 • het versterken van de concurrentiële positie van de Vlaamse overheid binnen de bredere arbeidsmarkt via realisaties zoals multiposter, videorekrutering, integratie van selectietesten met twee partners-bureaus, QR code voor aanwezigheidsregistratie tijdens digitale trainingen, datamanagement en de uitbouw van dashboarding.

Tarieven nieuwe aansluiting

Een standaardaansluiting op Vlimpers kost:

 • 82 euro per gebruiker
 • 2.500 euro als eenmalige opzetkost

Bij een niet-standaardaansluiting vervalt de eenmalige opzetkost en worden de effectieve kosten van de noodzakelijke aanpassingswerken gefactureerd.

Overzicht tarieven

Vlimpers-module

Recurrente kost

Vlimpers Kern HR (omvat de standaardmodules zoals: persoons- en functiegegevens, afwezigheden, arbeidsplaatsbeheer, …)

 • Selfservice manager
 • Selfservice werknemer
 • Vlimpers Portaal
 • Vlimpers Mobiel
 • Vlimpers Interfaces
 • Vlimpers e-dossiers
 • Rapportering
 • 178 euro per actief dossier
 • 75 euro per actief dossier voor ‘externe’ medewerkers

Vlimpers Loonmotor

inbegrepen

Vlimpers Tijd

60 euro per gebruiker

Vlimpers Planning

144 euro per gebruiker

Vlimpers Talent HR

inbegrepen

Voor de papieren verzending van loonstroken, het document voor de fiscale fiche en de syndicale premie wordt de reële kostprijs aangerekend.