Gedaan met laden. U bevindt zich op: Project PersoneelPunt HR-systemen

Project PersoneelPunt

Op deze webpagina vind je alle informatie over PersoneelPunt, een project met als doel om een gemeenschappelijk en performant HR-systeem voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid op te zetten.

Voor wie?

  • Je bent HR-professional bij de Vlaamse overheid.
  • Je bent een lokale projectleider bij een agentschap of departement van de Vlaamse overheid.
  • Je wilt als leidend ambtenaar op de hoogte blijven van dit project.

Stand van zaken

Om het HR-systeem van de Vlaamse overheid te vernieuwen werd in 2015 met hetproject PersoneelPuntgestart. Doel was hetvernieuwen van Vlimpers op het vlak van:

  • loonverwerking
  • kern HR(gegevensbeheer personeelsleden)
  • talent HR(modules om talent digitaal aan te trekken, op te volgen en te ontwikkelen)

Verwezenlijkingen

  • Het contract voor de loonmotor werd verlengd tot eind 2022.
  • Kern HR kreeg in 2017 een systeemupgrade en er werden functionele verbeteringen doorgevoerd.
  • Voor talent HR startte in 2016 het traject van visieontwikkeling, analyse, voorstudie en gunning. Vanaf 2018 gebeurde de opzet van een aantal modules (PLOEG, Profielbeheer, Rekrutering & Selectie, Leren en Loopbaan). Eind 2020 werd de uitrol van deze modules voor de entiteiten afgerond. Het eindrapport werd gevalideerd door de stuurgroep in juni 2021. De samenvattende evaluatie vind je verder op deze pagina.

Loonmotor via nieuwe leverancier

Het contract met de leverancier van de huidige loonmotor loopt af einde 2022. Een mededingingsprocedure met onderhandeling werd opgestart om een nieuwe leverancier te selecteren.

Op 2 april 2021 heeft de Vlaamse Regering beslist om de opdracht “Loonmotor: licentie, implementatie, exploitatie en aanverwante dienstverlening” te gunnen aan NorthGateArinso Belgium. In de loop van 2023 gaan we aan de slag met een nieuwe SAP-loonmotor.

Wat kun je verwachten?

De overgang van de oude naar de nieuwe loonmotor zal volledig achter de schermen plaatsvinden. Als personeelslid zal je hier niets van merken. De berekening en uitbetaling van de lonen zal op dezelfde manier blijven verlopen. Van eventuele aanpassingen, zoals bv. de lay-out van je loonbrief, zal je tijdig en duidelijk op de hoogte worden gebracht.

Talentmodules: doel en evaluatie

Met het oog op de optimalisatie van Vlimpers Talent werden nieuwe modules geïmplementeerd (profielbeheer, PLOEG, rekrutering en selectie, leren en loopbaan) volgens de technologiestrategie software as a service (SaaS).

De nieuwe talentmodules streven ernaar om entiteiten uit de Vlaamse overheid te ondersteunen op vlak van geïntegreerd talentmanagement, zodat zij hun medewerkers optimaal kunnen inzetten om de organisatiedoelstellingen te bereiken.

Specifieke vragen over de talentmodules

Projectteam en stuurgroep

Voor de oplevering van elk project (Kern HR, Talent, Loonmotor) stelde AgO een projectleider aan. Voor de talentmodules werd per module gewerkt met een designgroep waar ook senior gebruikers uit entiteiten aan deelnamen.

De projectmanagers rapporteren aan de strategische stuurgroep Vlimpers, die de beslissingen over het toekomstig personeelssysteem neemt. De voorzitter van de stuurgroep is Peter Rabaey. Alle leidend ambtenaren ontvangen de verslagen van de strategische stuurgroep Vlimpers.

Historiek en uitgangspunten

Met de beslissing van de Vlaamse regering van 13 mei 2016 werd het startschot voor het programma PersoneelPunt gegeven.

Blijf op de hoogte

Via de HR-nieuwsbrief of de HRBP-netwerken kun je op de hoogte blijven van dit project.