Afsluitdata

Vlimpers werkt met afsluitdata voor de lonen, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage.

De afsluitdatum is de laatste dag waarvan de invoer in Vlimpers (ingegeven vóór 17 uur) zal meegenomen worden voor de berekening van de lonen. Deze interfacebestanden worden opgeladen in de loonmotor. De lonen worden definitief gemaakt na de herberekeningsrun van de loonmotor. Er is dus geen controlemoment met ruimte voor aanpassing.

Oplaadbestanden

Vlimpers werkt met oplaadbestanden voor grote hoeveelheden gegevens.

De afsluitdatum voor de oplaadbestanden is altijd twee dagen vóór de afsluitdatum van de lonen. Heb je de bestanden vroeger? Stuur ze dan alvast door, er wordt altijd prioriteit gegeven aan het opladen van bestanden.

Kalender

Weldra beschikbaar

Over Vlimpers