Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstverlening Vlimpers Vlimpers voor HR

Dienstverlening Vlimpers

Heb je als HR-verantwoordelijke van de Vlaamse overheid of dossierbehandelaar van het Dienstencentrum Personeelsadministratie vragen over Vlimpers? Dan vind je op deze webpagina een overzicht van het dienstverleningsaanbod.

Wat?

Personeelsleden kunnen met hun vragen over Vlimpers terecht bij het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) of bij hun personeelsdienst.

Als HR-specialist of dossierbehandelaar van het DCPA kun je met je vragen over Vlimpers terecht in Schakel, de helpdesksoftware van Vlimpers.

Loonberekening

Op basis van de invoer in Vlimpers berekent de loonmotor de lonen van de Vlimpers-gebruikers volgens het Vlaams personeelsstatuut (VPS).

Nieuwe loonmotor vanaf 1 juli 2023

Vlimpers wisselt vanaf 1 juli 2023 achterliggend de gegevens uit met een nieuwe SAP-loonmotor voor de berekening van het loon. De impact is beperkt en gecommuniceerd via verschillende kanalen. Een overzicht:

Fiscale en sociale verplichtingen werkgever

Voor Vlimpers-klanten worden volgende berekeningen en aangiftes gedaan:

Rapportering

In Vlimpers worden vele waardevolle gegevens bijgehouden over het personeel van de Vlaamse overheid. Deze gegevens worden ontsloten in een uitgebreid aanbod van rapporten, die naargelang de doelgroep worden samengesteld en ter beschikking zijn.

Lees meer op de webpagina 'Rapportering'.

Dataoverdracht

Alle uitwisselingen van personeelsdata verloopt via het platform MAGDA (MAximale GegevensDeling tussen Administraties) die voldoet aan de wettelijke vereisten over informatieveiligheid. De automatische data-uitwisseling verloopt veilig met zowel interne partners (bijvoorbeeld GDPB en de Sociale Dienst) als externe partners (bijvoorbeeld verzekeraar hospitalisatieverzekering en het medisch controleorgaan).

Raadpleeg de presentatie(Powerpoint bestand) voor meer informatie over hoe het platform opstartte.