Wat?

Het rapporteringsaanbod van AgO biedt personeelsinformatie aan verschillende doelgroepen binnen de Vlaamse overheid. De rapporten zijn opgebouwd op basis van gegevens uit Vlimpers en andere HR-managementsystemen.

Vlimpers is het gemeenschappelijk HR-managementsysteem binnen de Vlaamse overheid, maar een aantal organisaties werken ook met een ander systeem.

Goed om te weten

De rapporten worden zoveel mogelijk opgebouwd op basis van gevalideerde en uniforme rapporteringsdefinities(opent in nieuw venster). Rapporteringsdefinities zijn belangrijk omdat ze zorgen voor:

  • correcte en consistente rapportering
  • duidelijkheid en eenduidigheid voor de gebruikers
  • kwaliteitsvolle onderlinge vergelijkbaarheid (benchmarken)

Soorten rapporteringen

Het rapporteringsaanbod richt zich tot verschillende doelgroepen:

Rapporteringstools

Cognos

De meeste rapporten kun je raadplegen via rapporteringstool Cognos(opent in nieuw venster). Bekijk het instructiefilmpje voor meer informatie(opent in nieuw venster). Het filmpje bekijk je, na veilig aan te melden, vanuit de Vlimpers-module Leren.

Goed om te weten

Actueel nieuws en informatie vind je, naast de gekende kanalen, ook terug via Cognos > tabblad ‘Nieuws en info’(opent in nieuw venster).

Vlimpers

'Talent-rapporten' over PLOEG, rekrutering en profielbeheer kun je raadplegen via Vlimpers(opent in nieuw venster) (tegel ‘Rapportering’ > link ‘Rapporten Talent’).

Opgelet

Je hebt niet automatisch toegang tot Cognos en Vlimpers. Lees meer op de webpagina ‘Toegangsbeheer’ hoe je je toegang aanvraagt.(opent in nieuw venster)