Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rapportering Informatie voor HR-professionals

Rapportering

Ben je op zoek naar cijfers over personeelsgegevens binnen de Vlaamse overheid? Neem dan een kijkje in het rapporteringsaanbod van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). Die rapporten bieden relevante informatie over de organisaties die aangesloten zijn op de gemeenschappelijke dienstverlening van AgO. 

AgO Cognos HR-rapporteringplatform vernieuwt naar nieuw personeelsbeleid

Meer informatie en details beschikbaar in Cognos > ‘Nieuws en info’-pagina(opent in nieuw venster).

Wat?

Het rapporteringsaanbod van AgO biedt personeelsinformatie aan verschillende doelgroepen binnen de Vlaamse overheid. De rapporten zijn opgebouwd op basis van gegevens uit Vlimpers en andere HR-managementsystemen.

Vlimpers is het gemeenschappelijk HR-managementsysteem binnen de Vlaamse overheid, maar een aantal organisaties werken ook met een ander systeem.

De rapporten worden zoveel mogelijk opgebouwd op basis van gevalideerde en uniforme rapporteringsdefinities. Rapporteringsdefinities zijn belangrijk omdat ze zorgen voor:

  • correcte en consistente rapportering
  • duidelijkheid en eenduidigheid voor de gebruikers
  • kwaliteitsvolle onderlinge vergelijkbaarheid (benchmarken)

Soorten rapporteringen

Het rapporteringsaanbod richt zich tot verschillende doelgroepen:

Je hebt niet automatisch toegang tot de rapporteringstools Cognos, Vlimpers of Weddebudgetrapporteringstool. Lees meer op de webpagina ‘Toegangsbeheer’ hoe je je toegang aanvraagt.

Parlementaire vraag

Heb je rapporten nodig om een parlementaire vraag over personeelsaangelegenheden te beantwoorden? Hou rekening met volgende afspraken:

  • Voorzie een antwoordtermijn van minstens 3 werkdagen.
  • Vermeld in het onderwerp van je melding in de Vlimpers-selfservice ‘DRINGEND - Parlementaire vraag’.